Czas trwania 8 godz., 1 dzień Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Brak.
Wypełnij zgłoszenie

Odpowiedzialność członków władz spółek kapitałowych

 

Szkolenie pozwala usystematyzować wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej i cywilnej organów spółek w prawie polskim. Uczy sposobów obrony swoich praw i naprawiania błędów.

W trakcie zajęć uczestnicy ćwiczą umiejętności analizowania treści podstawowych dokumentów, związanych z funkcjonowaniem spółki: KRS, pełnomocnictwo, sprawozdanie zarządu.

 

Cele szkolenia

 • Nabycie wiedzy na temat zasad odpowiedzialności karnej i cywilnej członków organów spółki w prawie polskim
 • Utrwalenie umiejętności aktywnej analizy przepisów i wyciągania z nich praktycznych wniosków

 

Grupa docelowa

 • Kierownicy i dyrektorzy działów finansowych
 • Pracownicy pionów księgowości przedsiębiorstw
 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej własnej firmy oraz innych podmiotów gospodarczych
 • Specjaliści analizujący wnioski kredytowe
 • Pracownicy firm inwestycyjnych i doradczych
 • Właściciele firm

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu odpowiedzialności karnej i cywilnej organów spółek w prawie polskim
 • Poznanie sposobów obrony swych praw lub naprawienia błędów
 • Lepsze wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu prawa handlowego
 • Nabycie umiejętności identyfikowania tzw. niebezpiecznych obszarów oraz unikania ryzyka związanego z prowadzeniem spraw spółki
 • Przećwiczenie umiejętności analizowania treści podstawowych dokumentów, związanych z funkcjonowaniem spółki: KRS, pełnomocnictwo, sprawozdanie zarządu

 

Tematyka

 • Prawo handlowe – informacje ogólne
 • Organy spółek handlowych
 • Zarząd i odpowiedzialność członków
 • Rada nadzorcza – modele rad, sposoby kontrolowania władz spółki
 • Zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy – kompetencje. Sposoby głosowań
 • Rola nadzoru korporacyjnego w stymulowaniu działań organów statutowych
 • Kiedy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność karną?
 • Obowiązki zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego
 • Odpowiedzialność karna i cywilna za niedopełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o rachunkowości
 • Zasady reprezentacji spółek kapitałowych
 • Pełnomocnictwo, prokura

 

Metody szkoleniowe

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, odpowiedzialność członków organów spółek, organy nadzorcze, rada nadzorcza, zarząd, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy, pełnomocnictwo, prokura, szkolenia w Warszawie

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Małgorzata Sudoł - wykładowca

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1998 roku wpisana na listę radców prawnych. Posiada bogate doświadczenie...>>

Terminy

01.12.2017, Gdańsk

15.12.2017, Poznań

15.12.2017, Katowice

15.12.2017, Warszawa

Warunki udziału

Cena seminarium*: 850 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch, serwis kawowy).

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.