Czas trwania 18 godz., 6 dni Ilość sesji 6

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena
26.08.2020 - 11.09.2020 On-line 1800 PLN
15.09.2020 - 01.10.2020 On-line 1800 PLN
29.09.2020 - 14.10.2020 On-line 1800 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Warsztaty menedżerskie online – Online Leadreship Training

Online Leadreship Training koncentruje się na kluczowych umiejętnościach w pracy menedżera.

 1. Przywództwo
 2. Komunikacja
 3. Orientacja na zmiany
 4. Zarządzanie pracą zespołu
 5. Motywowanie
 6. Rozwijanie pracowników

WARSZTAT CERTYFIKOWANY

Każdy z proponowanych modułów dotyka jednej umiejętności lub wiązki umiejętności determinujących/cechujących każdą ze wskazanych kompetencji. Przy projektowaniu modułów tematycznych odwołaliśmy się do licznych audytów kompetencyjnych kadry menedżerskiej – Assessment Center, Development Center, badania typu 360 stopni, wyniki testów kompetencyjnych, które najczęściej wskazują kluczowe w tej roli umiejętności do wzmocnienia i rozwoju danej kompetencji. Wokół nich koncentrujemy nasz program.

 

Podczas sesji wykorzystane zostaną angażujące metody szkoleniowe

METODY

SZKOLENIOWE

 • Prezentacja / plansze
 • Tematyczne case study
 • Moderowane dyskusje
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Role play
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenerski

ORGANIZACJA SESJI SZKOLENIOWEJ ONLINE

8:50 Otwarcie sesji online
9:00-10:30 Zajęcia dydaktyczne
10:30-10.45 przerwa
10:45-12:15 Zajęcia dydaktyczne
12:15-12:20 Ewaluacja (wypełnienie i przesłanie ankiety)
12:20-12:30 Zamknięcie – sesja pytań do Trenera

Program szczegółowy

Moduł I. Przywództwo sytuacyjne

Cel modułu: Wzmacnianie kompetencji przywódczych świadomego pełnienia roli lidera i budowania autorytetu.

 1. Zasady dobrego szefa
 2. Elastyczność stylu kierowania – jak ją kształtować i jak trafnie wykorzystywać w działaniu
  z pracownikami
 3. Jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich

Po zajęciach uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe.

 

Moduł II. Budowanie motywacji

Cel modułu: Wzmocnienie kompetencji efektywnego budowania zaangażowania u pojedynczych pracowników i w zespołach.

 1. Katalog motywatorów – praktyczne metody motywowania
 2. Motywujące narzędzia coachingowe
 3. Udzielanie informacji zwrotnej

Po zajęciach uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe.

 

Moduł III. Zarządzanie konfliktem

Cel modułu: Nabycie umiejętności stosowania menedżerskich narzędzi rozwiązywania problemów w zespołach pracowniczych.

 1. Jak powstają konflikty? Zrozumieć przyczyny, by zapobiegać
 2. Style rozwiązywania konfliktów
 3. Rozmowa korygująca

Po zajęciach uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe.

 

Moduł IV. Zarządzanie zmianą

Cel modułu: Nabycie umiejętności stosowania skutecznych technik radzenia sobie z emocjami, napięciem własnym i zespołu w sytuacjach konfliktowych

 1. Przygotowanie i wprowadzenie zmiany w zespole
 2. Mapa zaangażowania – diagnozowania stopnia napięcia emocjonalnego i zaangażowania członków zespołu w zmiany
 3. Skuteczna komunikacja zmiany

Po zajęciach uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe.

 

Moduł 5. Zarządzanie pracą zespołu

Cel modułu: Wzmacnianie kompetencji budowania w zespole odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy.

 1. Wyznaczanie pracownikom celów, zadań, standardów realizacji
 2. Kontrolowanie realizacji celów, zadań i standardów
 3. Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmów menedżerskich

Po zajęciach uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe.

 

Moduł 6. Coachingowy styl zarządzania

Cel modułu: Rozwój umiejętności adekwatnego i praktycznego wykorzystania zasad i narzędzi coachingowych w codziennej pracy.

 1. Słuchanie i zadawanie pytań w coachingowym stylu kierowania
 2. Technika GROW jako schemat rozmowy menedżerskiej z użyciem stylu coachingowego
 3. Model STAR w rozmowie coachingowej

Po zajęciach uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe.

Prowadzący

Prowadzący moduły

Włodzimierz K. Buśkiewicz - senior konsultant/ senior trener

Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie...>>

Krzysztof Groszyk - senior trener/ senior konsultant

Absolwent Politechniki Warszawskiej, studia doktoranckie odbył w Instytucie Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej tej uczelni. Ukończył profesjonalne...>>

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje...>>

Ewa Kosmowska - trener/ coach

Z wykształcenia pedagog, ukończyła Uniwersytet Wrocławski w 1997 r. Podyplomowe Studia Psychologii Zarządzania ukończyła w 2000 r. również na...>>

Ewa Mentel - trener

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu psychologii. Ma certyfikat AKADEMII MISTRZÓW...>>

Aneta Ropek - trener

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu (kierunek zarządzanie i marketing), Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (kierunek: zarządzanie...>>

Elżbieta Sawczyn - senior trener/ senior konsultant

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona...>>

Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego....>>

Terminy

12.08.2020 Moduł I
14.08.2020 Moduł II
19.08.2020 Moduł III
21.08.2020 Moduł IV
26.08.2020 Moduł V
28.08.2020 Moduł VI
26.08.2020 Moduł I
28.08.2020 Moduł II
02.09.2020 Moduł III
04.09.2020 Moduł IV
09.09.2020 Moduł V
11.09.2020 Moduł VI
15.09.2020 Moduł I
17.09.2020 Moduł II
22.09.2020 Moduł III
24.09.2020 Moduł IV
29.09.2020 Moduł V
31.09.2020 Moduł VI
29.09.2020 Moduł I
31.09.2020 Moduł II
05.10.2020 Moduł III
07.10.2020 Moduł IV
12.10.2020 Moduł V
14.10.2020 Moduł VI

Warunki udziału

Cena szkolenia: 1800 PLN (+VAT) (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe zamieszczone na platformie, certyfikat IBD Business School).

Warsztaty realizujemy przy wykorzystaniu platformy Zoom lub Teams

Wymagany jest dostęp do komputera oraz stabilne łącze internetowe

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.