Szkolenie Certificate in Talent and Career Management – 3 dwudniowe sesje

IBD Business School zaprasza specjalistów i menedżerów HR na certyfikowane szkolenie z zarządzania talentami: Certificate in Talent and Career Management (CTCM). Szkolenie polecamy także  tym osobom, które są zainteresowane doskonaleniem swoich kompetencji w obszarze rozwoju pracowników i zarządzania talentami.

szkolenie z zarządzania talentami

Szkolenie z zarządzania talentami w IBD – co je wyróżnia?

  • Usystematyzowana i kompleksowa wiedza z zakresu rozwoju pracowników
  • Zarządzanie talentami w organizacji z uwzględnieniem jej modelu kompetencyjnego i celów strategicznych
  • Poznanie i analiza różnych koncepcji zarządzania talentami
  • Gruntowne omówienie metod diagnozy potencjału zawodowego
  • Przedyskutowanie podstawowych założeń w tworzeniu planów rozwoju pracowników
  • Praktyczne opanowane sposobów identyfikacji talentów w organizacji
  • Akcent na rolę indywidualnej perspektywy w rozwoju pracownika
  • Warsztatowy charakter zajęć i aktywne metody kształcenia – ćwiczenia, case study, analizy problemów i dyskusje w małych grupach

Program szkolenia z zarządzania talentami

Program szkolenia podzieliliśmy na trzy moduły tematyczne, odpowiednio do trzech sesji zajęć. Pierwszy obejmuje tematykę szeroko rozumianego zarządzania talentami. Rozpatrujemy tu przede wszystkim główne pojęcia procesu identyfikacji talentów, metody, kryteria, narzędzia i in. W drugim module analizujemy wszystkie etapy w tworzeniu ścieżek karier – od planowania sukcesji do opracowania planu rozwoju pracowników dla poszczególnych stanowisk pracy. Trzeci moduł zaś zawiera tematykę dotyczącą zwłaszcza głównych podejść, które stosuje się na świecie w rozwoju pracowników.

 

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Oferta IBD Business School w zakresie szkoleń dla menedżerów HR tym wyróżnia się na rynku szkoleniowym, że opracowaliśmy ją we współpracy z naszym działem doradczym. Dzięki temu śledzimy i analizujemy najważniejsze trendy i rozwiązania, które odnoszą się do problematyki rozwoju karier pracowników. Polecamy opis naszego podejścia do zarządzania talentami w organizacji.

Zachęcamy także menedżerów HR do lektury  oferty doradczej IBD Business School z zarządzania kapitałem ludzkim. Jesteśmy bowiem przekonani, że ze względu na swoją kompleksowość i praktyczny wymiar jest godna uwagi. W szczególności może zainteresować tych specjalistów, którym zależy na przykład na dobrych i zwalidowanych narzędziach czy pełnej diagnozie kompetencji pracowników. Eksperci IBD Business School są cenionymi znawcami problematyki HR. Mają doświadczenie we współpracy z organizacjami z różnych branż.

Szczegółowe informacje – zapraszamy do kontaktu:

Dział Programów Otwartych
tel. 695 330 033, 695 119 911
szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Powrót...