Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Alfonso Kalinauskas – senior trener/ senior konsultant

Absolwent St. John’s College w Santa Fe, NM w USA, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Amerykanin od 1989 roku mieszkający w Polsce. W zawodzie tłumacza i trenera pracuje od 1991 roku, współzałożyciel i prezes zarządu spółki Pentad Investments SA.

Dotychczas przełożył ponad 60 tys. stron tekstu w parze językowej polsko-angielskiej (m.in.: prezentacje dla inwestorów, sprawozdania finansowe, umowy spółki i statuty, materiały informacyjne i szkoleniowe, umowy i inne dokumenty prawne, ustawy i rozporządzenia, prospekty emisyjne, dokumentacje przetargowe) oraz wykonał ponad 2 tys. dni tłumaczeń ustnych, zarówno symultanicznych, jak i konsekutywnych. Pracuje dla największych polskich i zagranicznych korporacji, kancelarii prawnych i banków inwestycyjnych, a także organów administracji publicznej.

Ma duże i różnorodne doświadczenie doradczo-szkoleniowe w branżach: energetycznej, finansowej, wydobywczej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej, chemicznej, surowcowo-paliwowej, a także w handlu, bankowości i ubezpieczeniach. Szkolił m.in. członków zarządów największych spółek giełdowych, w tym z WIG20, w zakresie komunikacji i negocjacji z analitykami, inwestorami.  Prowadził obsługę bardzo dużej liczby procesów due diligence, włącznie z wizytami referencyjnymi w kopalniach, elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach, koksowniach, hutach stali, sieciach elektroenergetycznych itd., a także negocjacji z udziałem MSP, w tym obsługę sporów prawnych w sądach powszechnych i arbitrażowych.