Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Beata Kozyra – wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu. Trener biznesu, wykładowca, konsultant i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalista w dziedzinie innowacyjnego zarządzania strategicznego, zarządzania przez cele, zarządzania zmianą oraz przywództwa i komunikacji.

Z powodzeniem łączy dydaktykę, wiedzę naukową oraz doświadczenie biznesowe. W pracy na stanowiskach menedżerskich była odpowiedzialna m.in. za tworzenie i realizację strategii firmy, zarządzanie innowacjami, czy zarządzanie zmianą. Współpracowała z ponad 40 firmami polskimi i zagranicznymi, realizując projekty doradcze związane z wdrażaniem strategii i projekty szkoleniowe. Wykłady prowadzi na uczelniach polskich i za granicą.

Autorka ponad 30 artykułów oraz autorka i współredaktorka książek z dziedziny zarządzania.