Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Paweł Calski – wykładowca

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, magister ekonomii; ukończył kurs dla maklerów. Obecnie naczelnik Wydziału Analiz i Programów Prywatyzacji w Departamencie Analiz Strategicznych Ministerstwa Skarbu Państwa.

Paweł Calski jest członkiem grupy sterującej i grupy doradczej ds. prywatyzacji i corporate governance przy OECD oraz komisji egzaminacyjnej MSP dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Od wielu lat wykładowca na licznych kursach, przede wszystkim dla kandydatów na członków rad nadzorczych, z dziedzin takich, jak: rynek kapitałowy, biznesplan, ład korporacyjny.

Autor i współautor ponad dwudziestu artykułów i dwóch publikacji książkowych, poświęconych problematyce prywatyzacji i zagadnieniom ekonomicznym.