Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

prof. Daniel Doiron

wykładowca IBD Executive MBA

Absolwent MIT Sloan School of Management. Obecnie wykładowca na Uniwersytecie Nowego Brunszwiku w Kanadzie. Specjalizuje się w strategii konkurowania, tworzeniu nowych przedsięwzięć oraz w zarządzaniu technologią i innowacjami. Wcześniej pracował jako profesor zarządzania innowacją na programach MBA na Uniwersytecie Maine (USA). Przed podjęciem pracy na uczelni przez 20 lat pełnił kluczowe funkcje kierownicze (w tym dyrektora zarządzającego) w firmach z sektora technologii informacji i komunikacji. Pełnił funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego NBTelinter Active. Jest założycielem kilku start-upów w dziedzinie innowacji technologicznych, m. in. Prexar LLC i Trapster Inc.