Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

dr Marika Świeszczak – wykładowca

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Katedry Bankowości w Instytucie Finansów UŁ.

Doświadczenie zawodowe, oprócz pracy naukowo-dydaktycznej na UŁ, obejmuje m. in. współpracę przy projektach realizowanych przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny tej uczelni z Fundacją Banku Zachodniego WBK SA i Bankiem Handlowym w Warszawie SA czy uczestnictwo w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – stypendium D-RIM.

Marika Świeszczak współpracowała także z z mBank SA w zakresie definiowania efektów kształcenia oraz treści merytorycznych przeznaczonych dla kierunku zamawianego – Bankowość i Finanse Cyfrowe.

Prowadzi zajęcia m.in. z takich dziedzin, jak: system monetarny i finansowy Unii Europejskiej; klienci, produkty i usługi banku.

Autorka i współautorka monografii oraz publikacji naukowych z zakresu ekonomii, finansów i bankowości.