Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Elżbieta Mytych – senior konsultant

Dyrektor Projektów, członkini Rady Programowej IBD Business School

Jest absolwentką studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalizacja teoria ekonomii) i EMBA Wharton Business School, University of Pennsylvania.

Posiada certyfikat Project Manager (metodyka Prince2 Practitioner) i Black Belt (metodyka Lean 6Sigma).

Od 1996 do 2011 roku pełniła najwyższe funkcje managerskie (poziom C i C-1) z obszaru zarządzania strategicznego, finansowego i operacyjnego w korporacjach sektora telekomunikacyjnego (T-MOBILE i NETIA) oraz finansowego (PIONEER TFI, ING, WARTA i AXA).

W tym czasie kierowała także największymi projektami typu M&A i start-up, a w szczególności:

  • uruchomieniem ERA GSM (obecnie T-MOBILE),
  • utworzeniem NETIA HOLDING i centralizacją operacji spółek wchodzących w skład holdingu,
  • reorganizacją struktur terenowych, centralizacją funkcji wspierających i wdrożeniem modelu bancassurance w GRUPIE KBC w Polsce (WARTA i KREDYT BANK),
  • połączeniem AGROPOLISY i WARTY wraz z przeniesieniem portfela ubezpieczeń i przedsiębiorstwa AGROPOLISA do WARTY,
  • uruchomieniem pierwszej spółki GRUPY AXA w Polsce (green-field).

Od 2012 roku do dziś, jako konsultant zewnętrzny, z sukcesem nadzoruje realizację projektów swoich klientów, a wśród nich:

  • wdrożenie strategii w GRUPIE ASSECO,
  • postmergerową integrację METLIFE i AMPLICO,
  • wdrożenie MBO i optymalizację procesów w GRUPIE PKP (PKP SA, PKP PLK, PKP LHS),
  • wdrożenie systemu klasy ERP w GRUPIE SELENA,
  • centralizację operacji i optymalizację procesów wspierających w GRUPIE PGE.
Specjalizacja doradcza: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, zarządzanie operacjami