Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Jacek Jędrzejczak

trener

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Organizacji i Zarządzania. Praktyk; 12 lat doświadczeń w koncernach z kapitałem zagranicznym, w tym 8 lat na stanowiskach kierowniczych (m.in. dyrektor sprzedaży i promocji, dyrektor ds. personalnych) w koncernie medialnym.

Od pod piętnastu lat trener i konsultant. Specjalizuje się w programach doradczych i szkoleniowych związanych z projektowaniem i wdrażaniem zmian w zakresie organizacji i zarządzania, systemów wynagradzania, ocen, awansów i rozwoju pracowników różnych szczebli zarządzania.

W oparciu o model HPI (Human Performance Improvement) prowadzi badania efektywności ludzi i organizacji oraz opracowuje na tej podstawie strategie zarządzania personelem. Ma już za sobą kilkanaście tego typu projektów zarówno dla firm jak i administracji państwowej.

Wykładowca Studiów Podyplomowych z zakresu HRM Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor lub współautor siedmiu książek poświęconych systemom wynagradzania i ocen oraz licznych artykułów na łamach periodyków branżowych.