Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Katarzyna Konieczna – trener/ konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji (Szkoła Główna Handlowa).

Trener i konsultant biznesu, coach EMCC, licencjonowany konsultant „Insights Discovery” i FACET5, praktyk NLP. Uczyła się m.in. u Richarda Bolstada, Briana Tracy, Davida Gordona, Franka Farrelly’ego. Menedżer z 17-letnim doświadczeniem w biznesie, b. redaktor naczelna „Personelu i Zarządzania” i Grupy Czasopism Kadrowych i Menedżerskich, dziennikarz HRM, prawnik ze specjalizacją z prawa pracy.

Posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz ponad 12-letnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń biznesowych i imprez branżowych.  Jest członkiem Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK, European Mentoring and Coaching Council.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących umiejętności menedżerskich, budowania zespołów, HRM, wystąpień publicznych i autoprezentacji, zarządzania szkoleniami, zarządzania zmianą, komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, asertywności. Prowadziła projekty doradcze z zakresu audytu personalnego, budowy strategii personalnej, budowy modelu kompetencji, systemu zarządzania kompetencjami, profili kompetencyjnych stanowisk, mapowania kompetencji, systemu ścieżek kariery, systemu rezerwy kadrowej, systemu szkoleń i rozwoju pracowników, systemu oceny okresowej, aktualizacji wartościowania stanowisk pracy.  Dodatkowo prowadzi warsztaty i treningi wzmacniające rozwój osobisty. Z klientami indywidualnymi pracuje w ramach sesji coachingowych zgodnie z kodem etycznym European Mentoring & Coaching Council. Realizowała złożone projekty szkoleniowe, doradcze i coachingowe dla kilkudziesięciu firm z różnych branż i dla wielu  instytucji publicznych.

Autorka wielu artykułów z zakresu prawa pracy i HRM publikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej”, INFOR PL, Wydawnictwie Wiedza i Praktyka, „Leader’s Magazine”. A prywatnie dzieli czas między dzieci, miłość, jogę i podróże.