Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Kinga Rycerz

konsultant/ trener

Absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Wydział Zarządzania i Marketingu i Podyplomowych Studiów Menedżerskich Executive MBA na tej uczelni. Praktyk biznesu, jej kluczowe kompetencje to: zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie zmianami oraz podnoszenie efektywności biznesowej i organizacyjnej.

Od 2005 roku pracuje jako konsultant i trener m.in. w zakresie: analizy rynku i wielowymiarowego diagnozowania stanu organizacji; wyznaczania strategii rozwoju, strategii obszarowych, projektów strategicznych, pomiaru efektywności (KPI) z wykorzystaniem metodologii  BSC; restrukturyzacji oraz reorganizacji przedsiębiorstw; podnoszenia efektywności biznesowej i organizacyjnej; zarządzania kapitałem ludzkim, w tym wyznaczenia strategii oraz opracowywania systemów HRM/HCM.

Ma także wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i zespołem projektowym, zgodnie z metodyką PMI, opracowywaniu analiz, koncepcji merytorycznych oraz raportów, przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji, warsztatów i szkoleń z udziałem kadry zarządzającej i kierowniczej.