Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Katarzyna Kotelecka

wykładowca

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, magister prawa i politologii.

Prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe: kurator społeczny w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, specjalista ds. prawnych w „Plastekol – Organizacja Odzysku” S.A.,aplikant radcowski w Kancelarii Prawniczej Płatkowska-Kułaj i Wspólnicy sp. k..

Od roku 2004 prowadzi wykłady z prawa cywilnego, prawa spółek i z szerokiego obszaru prawa gospodarczego, a także prawa pracy w ramach szkoleń, kursów kwalifikacyjnych i seminariów specjalistycznych oraz kursów doskonalenia zawodowego. Doświadczony wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem mienia publicznego.

Po zdaniu egzaminu państwowego w roku 2001 posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Jest członkiem samorządu zawodowego radców prawnych.

Autorka artykułów prasowych z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.