Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Aureliusz Leżeński

Dyrektor Szkoły Coachingu IBD-NMC i Działu Coachingu Systemowego w IBD Business School, członek Rady Programowej IBD Business School

senior trener/ coach

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował  w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem. Akredytowany trener, mentor i egzaminator Noble Manhattan Coaching na wszystkich kursach NMC. Dodatkowo jest również certyfikowanym coachem ICC (International Coaching Community). Ukończył też kursy NLP Practitioner oraz Master of NLP.

Obecnie jest wykładowcą na studiach podyplomowych prowadzonych przez SWPS i Laboratorium Psychoedukacji na temat coachingu w organizacjach. Prowadzi też projekty doradcze i rozwojowe z zakresu HR (ścieżki karier, zarządzanie zmianami  i wdrożeniami, systemy ocen, profile kompetencyjne). Jest współzałożycielem firmy Ośrodek Umiejętności Komunikacyjnych Linia. Aureliusz Leżeński wspiera też doradztwem sektor organizacji pozarządowych. W 2007 roku został członkiem  międzynarodowego stowarzyszenia innowatorów społecznych ASHOKA. Pełni funkcję prezesa w Fundacji Robinson Crusoe. W latach 1998-2004 był pełnomocnikiem zarządu ds. szkoleń i rozwoju zasobów ludzkich w firmie EMPIK. Pracował w Janssen Cilag, gdzie zajmował się  rozwojem coachingu i  projektami HR-owymi. Był konsultantem HR dla McCann Ericcson i Generali. Prowadził  projekty z zakresu coaching executive dla  kadry menedżerskiej i członków zarządu między innymi:  Universal McCann Poland, Lafarge, Learning Systems Poland, Bestseller, Generali,  Mediaage, TP SA. Zarządzał  jednym z większych w Polsce projektów coachingowych (zarówno jako coach, jak i koordynator) dla MAKRO Poland – w coachingu wzięło udział ponad 40 menedżerów w jednym czasie.

Realizował projekty HR i szkolenia  m.in. dla:  HSBC, POLKOMTEL, Pliva, Polpharma, Generali, Intendis, BLStream,  BZWBK, ABB. W obszarze szkoleń specjalizuje się w przywództwie, asertywności w biznesie, sztuce prezentacji, kreatywności, coachingu handlowym, zarządzaniu efektywnością, dynamice i rozwój małego zespołu, zarządzaniu poprzez wartości.

Zainteresowania pozazawodowe to  m.in.  nurkowanie i antropologia kultury.