Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Maciej Jakaczyński – senior trener

Ukończył studia wyższe w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Wpisany jest do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posiada dyplom MBA Carlson School of Management Uniwersytetu Minnesota (USA).

Zorientowany na cele menedżer (10 lat+), prowadzący zespoły wsparcia sprzedaży i rozwoju produktów finansowych (B2B i B2C). Nadzorował duże projekty pozyskiwania finansowania i restrukturyzacji finansowej na krajowym i międzynarodowych rynkach finansowych (ECM, DCM) dla banku i domu maklerskiego. Rozwijał sieć dystrybucji produktów inwestycyjnych (ABS) na rynku HNWI. Uruchamiał i zarządzał spółkami celowymi (SPV, TFI). Doradzał SME w doborze finansowania angel & venture capital i ekspansji na rynki zagraniczne (usługi profesjonalne, finansowe, service-based Internet portals’, cargo lotniczy). Obecnie zaangażowany we wsparcie przedsiębiorców, uruchamiających nowe projekty biznesowe, w zakresie optymalizacji modelu biznesowego i dopasowania produktu do docelowego rynku & klienta (doradztwo, szkolenia)

Od pierwszych lat pracy zawodowej prowadził szkolenia z tematyki regulacyjnej i finansowej. Najpierw dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych, potem dla mikroprzedsiębiorców, menedżerów MŚP i klientów korporacyjnych z zakresu strategicznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W kolejnych latach zaangażowany był (jako zarejestrowany konsultant PARP-u) m.in. w realizację szkoleń w ramach pilotażowego programu PARP-u dot. podstaw zarządzania finansami. Przygotowywał i prowadził również szkolenia w formie webcast’ów z zakresu modelowania biznesowego i płynności finansowej przedsiębiorstwa. Generalnie, spojrzenie, jakie przekazuje na swoich szkoleniach finansowych i w ich zawartości merytorycznej jest spojrzeniem z pozycji inwestora i menedżera. W swoim podejściu stara się maksymalnie szybko angażować uczestników i, z reguły, 70-80% czasu oddanego jest na pracę w grupach na konkretnych przykładach.