Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Magdalena Kwiatek

mentor/ coach

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych (psychologia organizacji i zarządzania – 1996, socjologia – 1998). Blisko 20-letnie doświadczenie doradcze i trenerskie zdobywała m.in.  jako Learning & Development Senior Manager (PricewaterhouseCoopers); Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Senior Biznes Konsultant, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Krajowy Kierownik Sprzedaży (Impact Polska); senior konsultant w Grupie Szkoleniowo-Doradczej Greenhouse; wykładowca (Wyższa Szkoła Finansów i Administracji, Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych, ODiTK, Grupa Trop).

Jej najważniejsze kompetencje zawodowe to: audyt personalny i menedżerski, coaching, exective coaching, indywidualne programy diagnostyczno-doradcze dla kadry menedżerskiej średniego i najwyższego szczebla, wdrażanie coachingu jako jednej z kompetencji menedżerskich, zarządzanie zmianą, projekty strategiczne i przygotowawcze. Prowadziła warsztaty strategiczne i szkolenia rozwojowe dla zarządów, zespołów zarządzających i wyższej kadry menedżerskiej. Ma doświadczenie w projektowaniu i implementacji kluczowych kompetencji menedżerskich w organizacji i systemu ocen okresowych, a także programów talentowych czy projektów z zakresu CSR. Opracowywała także i realizowała cykl programów train the trainers wraz z superwizjami w ramach procesu wsparcia grupy trenerów wewnętrznych, kadry menedżerskiej, HR business partnerów.

Ponadto ma następujące certyfikaty i udokumentowane kwalifikacje:

  • certyfikat Insights Discovery TM i  MBTI – Myers-Briggs Type Indicator,
  • akredytacja Hogan Assessment Systems; Situtional Leadership II Training for Trainers The Ken Blanchard Companies,
  • ICF Coaching Acreditation, Internal Coaching Certification – Impact International, International Practitioner of NLP, Master of NLP,
  • Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne),
  • kurs metodyki pracy z grupą w szkoleniach psychologicznych,
  • cykl superwizyjny – asygnowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Szkołę Trenerów „Sieć”.

Jest członkiem-założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Izby Coachingowej, Stowarzyszenia Narzędziownia  oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.