Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Małgorzata Łozińska – trener/ coach

Psycholog, HR-owiec, trener, coach. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Ludźmi w Firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2012 roku uzyskała certyfikat Mastera NLP. W roku 2013 ukończyła Akademię Trenera Biznesu. W 2015 roku ukończyła w Norman Benett Academy kurs coachingowy i uzyskała tytuł Coacha Praktyka Biznesu wg standardów European Mentoring & Coaching Council. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem ludźmi w organizacjach. Przez blisko 10 lat pracowała jako manager ds. rozwoju i rekrutacji w Medicover, gdzie była odpowiedzialna za budowanie polityki rekrutacyjnej, rozwojowej i szkoleniowej. Od ponad 5 lat pracuje jako konsultant HR i trener. Zaangażowana w realizację projektów doradczych i rozwojowych w zakresie zarządzania ludźmi i podnoszenia ich kompetencji w miejscu pracy.

Specjalizuje się w budowaniu modeli kompetencyjnych oraz w tworzeniu narzędzi HR na bazie kompetencji, opisach stanowisk pracy, rekrutacji w oparciu o wywiady behawioralne, próbki pracy i Assessment Center, diagnozie kompetencji poprzez sesje Development Center, projektowaniu działań rozwojowych adekwatnie do zbadanych potrzeb, zarządzania szkoleniami, wdrażania systemów ocen okresowych.