Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Michał Nastula – senior trener

Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany w Europejskiej Szkole Zarządzania ESCP – EAP w Paryżu. Ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jest również absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskał tytuł magistra filologii angielskiej.

Związany z rynkiem finansowym od 1992 roku. Negocjował szczegóły ugody pomiędzy Eureko BV i Ministerstwem Skarbu Państwa. Pełnił funkcje m.in. Członka Zarządu i Dyrektora Sprzedaży w Domu Maklerskim BIG-BG SA, Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w PZU Asset Management oraz TFI PZU, Assistant Director w Eureko BV w Paryżu, Prezesa Zarządu Eureko Polska. Był również Członkiem Zarządu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.
Zasiadał w radach nadzorczych: PZU SA, Union poisťovňa, a. s. oraz Union zdravotná poisťovňa, a.s., (Słowacja), ECA-Auxilium SA.

Menedżer i lider procesów zmiany w sektorze usług finansowych. Ma szeroką znajomość rynku finansowego oraz zasad ładu korporacyjnego, a także umiejętność zarządzania wielofunkcyjnymi zespołami, połączoną z głębokim rozumieniem międzynarodowych uwarunkowań nowoczesnego biznesu. Jest skutecznym negocjatorem i reprezentantem firmy na forum publicznym.
Jego hobby to muzyka (absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Warszawie) i narciarstwo.