Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

dr Paweł Mielcarz – wykładowca

Pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego, doktor nauk ekonomicznych.  Współpracuje z kilkoma firmami konsultingowymi, szkoleniowymi i instytucjami sektora finansów publicznych. Z IBD Business School współpracuje od wielu lat. Samodzielnie lub z zespołem zrealizował ponad pięćdziesiąt projektów doradczych, głównie wycen, biznesplanów, studiów wykonalności, wniosków kredytowych, planów restrukturyzacyjnych oraz projektów systemów controllingu.

Prowadzi zajęcia m. in. z finansów przedsiębiorstw, controllingu, budżetowania, wyceny oraz analizy finansowej w ramach programu studiów magisterskich, podyplomowych, typu MBA oraz otwartych kursów menedżerskich. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu zarządzania finansami, oceny projektów inwestycyjnych i wyceny przedsiębiorstw.

Zainteresowania: książki, piłka nożna, narty.