Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Monika Zalewska – senior trener

Absolwentka  Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Specjalizuje się w warsztatach rozwojowych z zakresu komunikacji, perswazji, dokonywania zmiany, pracy z celem, motywacji, wystąpień publicznych, prezentacji, treningach antystresowych, autoprezentacji i pracy z głosem, dyplomowany logopeda, aktorka. Współpracuje z fundacją Marka Kamińskiego.

Certyfikowany trener DISC (Inscape Partners International). Ukończyła także Podyplomowe Studia Praktycznej Psychologii Motywacji ( Akademia „Biegun” SWPS i Marka Kamińskiego. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie) oraz  Podyplomowe Studia Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej w Warszawie (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej). Jest w trakcie Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania MATRIK.

Od 10 lat w biznesie: wspiera wiodące agencje reklamowe ATL i BTL w obszarze komunikacji produktów, kampanii marketingowych, wewnętrznych działaniach z obszaru motywacji i zaangażowania pracowników, współpracuje ze Studiem Kompozycji i Postprodukcji Dźwięku Efektura. W pracy trenera wykorzystuje swoje aktorskie, medialne i biznesowe doświadczenie oraz szeroką wiedzę z zakresu logopedii i motywacji. Autorka artykułów z zakresu kształtowania wizerunku, prezentacji i komunikacji, m.in. cykl artykułów w Poradniku Psychologicznym „Sens”.