Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

prof. N. Bulent Gultekin

Członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School, przewodniczący Komisji Kontroli Akademickiej

wykładowca finansów w Wharton School

Profesor finansów w Wharton School, University of Pennsylvania, gdzie pracuje od ponad 35 lat. W latach 1989-91 był Głównym Doradcą Ministerstwa Prywatyzacji RP, a w latach 1991-92 pełnił funkcję Gubernatora Banku Centralnego Turcji. Był także doradcą ds. prywatyzacji i reform gospodarczych rządów Indonezji, Kazachstanu, Turcji, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu oraz takich organizacji międzynarodowych, jak Bank Światowy i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNDP). Profesor wizytujący w INSEAD we Francji oraz na uniwersytecie Koç w Turcji. Autor wielu prestiżowych publikacji w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, rynków kapitałowych i prywatyzacji.

W IBD Business School pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, a w jej ramach – przewodniczącego Komisji Kontroli Akademickiej.