Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Sabina Nikodemska

senior trener/ konsultant

Absolwent psychologii (KUL) oraz pedagogiki (KUL), specjalizacja: andragogika – edukacja
i rozwój dorosłych. Doświadczenia w branży HR zdobywa od 1997 roku jako konsultant, asesor, trener, psycholog biznesu, specjalizując się w tworzeniu i wdrażaniu procesów oraz narzędzi HR w wielu organizacjach (obszary: finanse, produkcja, telekomunikacja, sprzedaż sieciowa, farmacja, administracja), a także w zarządzaniu zespołem i projektami, w tym badaniami ilościowymi.

Specjalizacja: zarządzanie kompetencjami, narzędzia oceny, procedury rekrutacji, talent management, badania satysfakcji i zaangażowania pracowników, audyt kultury organizacyjnej, zarządzanie projektami i procesami, psychometria i statystyka stosowana.

Główne doświadczenia: Assessment|Development Center (udział w ponad 200 projektach jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie metodologii i koordynację pracy zespołów asesorskich; ocena 360 stopni (wdrożenie rozwiązań dla około 50 organizacji), badania satysfakcji
i zaangażowania powiązane z audytem kultury organizacyjnej – ponad 20 projektów; testy kompetencyjne – zasady konstruowania i stosowania; kierownik zespołu ds. badań ilościowych
w zakresie monitorowania efektywności działań edukacyjno – rozwojowych.

Autor licznych publikacji na temat zarządzania kompetencjami, zasad konstruowania i stosowania narzędzi oceny, prezentującymi wyniki prowadzonych projektów badawczych.

Wykładowca i nauczyciel akademicki (Uniwersytet Humianistyczno-Społeczny SWPS, Warszawa).