Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Waldemar Czachorowski – senior konsultant/ senior trener

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1987), magister inżynier organizacji systemów produkcyjnych; dydaktyk akademicki, trener kadr kierowniczych, prezes zarządu firmy szkoleniowo-doradczej, wcześniej dyrektor ds. finansowych i kierownik administracyjny. Od kilku lat współpracuje z IBD Business School jako senior konsultant i senior trener.

Doświadczenie doradcze obejmuje m.in. tworzenie atmosfery dla wprowadzania zmian, budowę strategii, niwelowanie oporów wewnętrznych, a także projektowanie i wdrażanie zmian, coaching metodyczny, budowę zespołów, rachunkowość zarządczą, controlling, budżetowanie, restrukturyzację organizacyjną. Z kolei doświadczenie menedżerskie to głównie zarządzanie procesami, zarządzanie projektami (certyfikat Prince2) i zarządzanie zmianami.

Waldemar Czachorowski prowadzi warsztaty i szkolenia na wszystkich poziomach zarządzania w takich branżach, jak: finansowa, farmaceutyczna, motoryzacyjna, logistyczna, produkcja (m.in. konstrukcje stalowe, elektronika), usługi, administracja państwowa, szkolnictwo wyższe. Był liderem projektów realizowanych np. dla: TP SA, WZŁ nr 1 S.A. Elmak Rzeszów, OBR PR Płock, KOWENT Końskie SA, PWPW SA, Mostostal Płock SA, MZA Warszawa, Poczta Polska. Pracował także dla Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwo Pracy i PS jako doradca i ekspert w zakresie zarządzania procesami i projektami.

Specjalizacja doradcza: Zarządzanie, zarządzanie projektami, marketing