Walka o talenty

To temat warsztatów, które dr Anna Bugalska z Instytutu Rozwoju Biznesu poprowadzi 18 marca br. podczas kolejnej edycji HR Factor – Forum Nowoczesnych Menedżerów HR, organizowanego przez serwis HRNews. Celem warsztatów będzie próba sformułowania odpowiedzi m.in na pytania: jaką wartość niesie ze sobą słowo „talent” dla organizacji? Dlaczego pozyskiwanie talentów może zmienić oblicze firmy? Jak pozyskać utalentowanych pracowników i jak ich utrzymać? Tematy pozostałych dwóch warsztatów to technologie rekrutacji oraz  rola HR-owców w podnoszeniu poziomu zaangażowania pracowników i podejmowaniu działań naprawczych.

W części seminaryjnej konferencji omówione zostaną następujące tematy:

  • Konsumeryzacja HR – jak konsumenckie technologie i postawy migrują do miejsca pracy?
  • Aplikacje mobilne – niesztampowe podejście do rekrutacji; czy mobilne szukanie pracy to znak naszych czasów?
  • Gamification, czyli jak wejść na wyższy poziom w biznesie i HR? Czy gry to nowy język komunikacji pracownika z pracodawcą?
  • „Wielka Trójka” – klucz do sukcesu w nowych czasach; czy szkolenia to wyłącznie wymuszony obowiązek i okazja do dobrej zabawy poza firmą?
  • Redesign funkcji HR – czy menedżerowie personalni stoją przed wyzwaniem audytu swej funkcji?

Instytut Rozwoju Biznesu jest partnerem cyklu HR Factor. Zapraszamy do udziału.

Powrót...