Rola doradców inwestycyjnych w kontekście gospodarki rynkowej

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo

prof. Marcin Kacperczak  ||  Postępujący rozwój cywilizacyjny i gospodarczy na świecie w dużej mierze wymusił zmiany w funkcjonowaniu rynków finansowych. Zaczynając od wielkich koncernów produkcyjnych działających w silnie konkurencyjnych warunkach a skończywszy na gospodarstwach domowych, niemal każdy w jakimś stopniu uzależniony jest od sprawnie działającego systemu finansowego.

Marketing oparty na wiedzy

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

David Chapman, Robert Kozielski  ||  Polskie przedsiębiorstwa wkrótce staną przed szansą ekspansji na nowe rynki zagraniczne, ale jednocześnie będą musiały podejmować próby zminimalizowania wpływu jeszcze silniejszej zagranicznej konkurencji oraz zagrożeń z tytułu importu międzynarodowych marek. W tym samym czasie gospodarka globalna pozostaje pod rosnącym wpływem zmian technologicznych zarówno w zakresie rozwoju nowych produktów, jak i samych procesów produkcyjnych. Efektem tych zmian jest coraz krótszy cykl życia produktów.

Mierzenie marketingu – moda czy kierunek rozwoju

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

dr Robert Kozielski  ||  Na początku lat 90. w krajach rozwiniętych przetoczyła się fala krytyki marketingu. Publikacje w McKinsey Quarterly (np.: „Kryzys marketingu w wieku średnim”) czy w Coopers & Lybrand („Marketing na rozdrożu”) zapowiadały śmierć naturalną marketingu za względu na jego małą przydatność i negatywny wpływ na rozwój firmy. Menedżerowie marketingu wydawali się tego nie zauważać. Byli przekonani o swojej nieomylności i randze, jaką pełnią w organizacji3.

Ludzie to nasz największy skarb – marketing wewnętrzny w usługach

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Opracowanie własne  ||  Specyfika usług, udział ludzi zarówno w procesie wytwarzania, jak i świadczenia usługi sprawiają, że „ludzie” stali się niezbędnym, obok 4P, elementem marketingu mix usług. Tradycyjny czteroelementowy marketing mix nie oddaje w pełni skomplikowanego w praktyce charakteru usług ani nie uwzględnia istoty wzajemnych związków kluczowych elementów w sektorze usług. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z faktu, że to właśnie ludzie różnicują jakość usług, tworzą dodatkową korzyść, a wkład pracowników w pozyskiwanie i zatrzymywanie klientów staje się istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej.

Marketing relacji a marketing wewnętrzny

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Opracowanie własne  ||  Marketing wewnętrzny, zdaniem J. Otto, można rozumieć – za Ch. Gronroosem – jako „filozofię zarządzania zasobami ludzkimi organizacji z punktu widzenia marketingu” (s. 179). Oznacza to realizację dwóch ważnych zadań: przekonania pracowników do znaczenia ich własnej roli w przedsiębiorstwie oraz do wypracowania podejścia do obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego jako pewnej normy, etosu.

Przekonać klienta wewnętrznego czyli jak polubić własną markę

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Opracowanie własne  ||  Colin Mitchell w artykule „Zapomniany wymiar komunikacji marki: marketing wewnętrzny” (Harvard Business Review Polska, październik 2003) dowodzi, jak ważne jest, aby działania pracowników były zgodne z założeniami kampanii promocyjnej, z intencjami kadry kierowniczej. Najczęściej jednak komunikacja wewnętrzna ogranicza się do poinformowania pracowników o planowanych działaniach czy to reklamowych, czy związanych z wprowadzeniem nowego produktu lub usługi

Marketing wewnętrzny – teoria czy użyteczna koncepcja działania

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

dr Ireneusz Rutkowski  ||  W marketingu najważniejszą kwestią jest kształtowanie, wzmacnianie i rozwój kontaktów przedsiębiorstwa z nabywcami. Decydujące znaczenie w tym względzie przypisuje się czynnikowi ludzkiemu. Uznawanie istotnej roli czynnika ludzkiego w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa legło u podstaw sformułowania koncepcji marketingu wewnętrznego.

Coraz szersze pole działania dyrektora finansowego czyli między rentownością a wartością firmy

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Zarządzanie

Opracowanie własne  ||  Na dobre wieści od dyrektora finansowego czekają wszyscy – szefowie, menedżerowie, pracownicy firmy, a także kontrahenci, akcjonariusze, inwestorzy, klienci. On jednak najchętniej rozmawia ze swoim księgowym, szczególnie rano, gdy spływają informacje o stanie kasy. Zanim bowiem wyrazi swoją opinię o nowych inwestycjach, projektach, pilnych potrzebach, musi wiedzieć, ile ma, czy też ile może mieć.

Kierowanie zespołem

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Wywiad z Januszem Krupą  ||  W naszym zespole panuje zasada otwartej komunikacji, stąd staramy się na bieżąco rozmawiać i komunikować, tak rzeczy przyjemne, jako wyrazy uznania dla osiągnięć, jak i te, które wymagają konfrontacji opinii i postaw. Konflikty i nieporozumienia są wpisane w pracę zespołową, najistotniejszy jest sposób ich rozwiązywania.

Co doskonalić, by lepiej przewodzić

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Opracowanie własne na podstawie rozmowy z Katarzyną Nizińską  ||  Szkolenia i treningi z zakresu umiejętności menedżerskich wciąż należą do grupy najpopularniejszych szkoleń. Każdego roku na szkoleniach z tzw. „zarządzania miękkiego” szkoli się kilka tysięcy polskich menedżerów. Są oni zdecydowanie lepiej przygotowani do pełnia roli skutecznego przywódcy w organizacji. Wciąż jednak pewne, niezbędne do efektywnego przewodzenia ludziom, umiejętności wymagają rozwijania i doskonalenia.