Jak wyłowić najlepszych trenerów?

Kategorie: Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Ankieta była zaadresowana do pracowników działów HR i dotyczyła współpracy z trenerami zewnętrznymi, realizującymi projekty szkoleniowe w firmie. Zarówno działy HR, jak i firmy szkoleniowe zaczynają zdawać sobie sprawę, że jakość i efektywność działań szkoleniowych nabierają coraz większego znaczenia wraz z rosnącymi inwestycjami w szkolenia. Analiza statystyczna przeprowadzona została na podstawie danych uzyskanych od 71 osób.

Na trudne czasy - więcej praktycznej wiedzy, więcej umiejętności, więcej talentów

Kategorie: Artykuły, Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Katarzyna Nizińska || Budżet szkoleniowy przede wszystkim służy rozwojowi przyszłej kadry kierowniczej, inaczej – rezerwy kadrowej (tzw. high potential). Jest wydawany właśnie po to, aby zidentyfikować talenty, potem ocenić je, np. stosując metodę development centre, i w zależności od potrzeb, objąć tych pracowników programem szkoleniowym, co oczywiście wymaga zbudowania odpowiedniego planu rozwoju i jego konsekwentnej realizacji. Budżet jest przeznaczany także na coaching zewnętrzny.