Menedżer nośnikiem wartości w organizacji

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Agnieszka Kozak  ||  W dobie nastawienia na sukces i potencjalnego kryzysu przywództwa w organizacjach coraz bardziej akcentowana jest rola menedżera jako osoby odpowiedzialnej za sukces jednostki i zespołu. Stawia to przed menedżerami konieczność bycia skutecznym nie tylko w zakresie technicznych i kierowniczych umiejętności, ale także w zarządzaniu zasobami ludzkimi i aktywowaniu swoich kompetencji przywódczych.

Rekrutacja pracowników: Nie wystarczy zatrudnić konsultanta

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Victor Wekselberg  ||  Właściwe obsadzenie kluczowych stanowisk jest podstawą sukcesów każdej firmy. Jak więc dokonać właściwego wyboru? Do kogo zwrócić się o pomoc, z jakich metod skorzystać? Na polskim rynku działa wiele międzynarodowych i krajowych firm, które oferują pomoc w tym zakresie. Tak więc jest w czym wybierać, co wcale nie ułatwia zadania.

Zarządzanie sobą – nowe wyzwanie w zarządzaniu ludźmi

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Agnieszka Kozak  ||  Przyglądając się ludziom możemy śmiało stwierdzić, że każdy jest zdolny do jakiejś formy kierowania sobą. Należy się sprzeciwiać wizji człowieka jako ofiary okoliczności. Efektywność organizacji jest uzależniona od tego, na ile jej pracownicy będą potrafili sprawnie zarządzać sobą. Przyczyną każdej zmiany w jakimkolwiek układzie gospodarczym jest zawsze jakaś inicjatywa osoby lub grupy osób będących uczestnikami bezpośrednimi lub pośrednimi tego układu.

Odpowiednia ścieżka do wiedzy i awansu

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Piotr Henzler  ||  Dyplomy ukończenia szkół wyższych czy certyfikaty wydawane przez polskie firmy organizujące kursy i szkolenia nie są znane poza Polską. Planujący karierę za granicą powinni pomyśleć o dokumentach, które będą rozpoznawalne w większej liczbie państw.

Kierowanie zespołem

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Wywiad z Januszem Krupą  ||  W naszym zespole panuje zasada otwartej komunikacji, stąd staramy się na bieżąco rozmawiać i komunikować, tak rzeczy przyjemne, jako wyrazy uznania dla osiągnięć, jak i te, które wymagają konfrontacji opinii i postaw. Konflikty i nieporozumienia są wpisane w pracę zespołową, najistotniejszy jest sposób ich rozwiązywania.

Co doskonalić, by lepiej przewodzić

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Opracowanie własne na podstawie rozmowy z Katarzyną Nizińską  ||  Szkolenia i treningi z zakresu umiejętności menedżerskich wciąż należą do grupy najpopularniejszych szkoleń. Każdego roku na szkoleniach z tzw. „zarządzania miękkiego” szkoli się kilka tysięcy polskich menedżerów. Są oni zdecydowanie lepiej przygotowani do pełnia roli skutecznego przywódcy w organizacji. Wciąż jednak pewne, niezbędne do efektywnego przewodzenia ludziom, umiejętności wymagają rozwijania i doskonalenia.

Umiejętność komunikowania się w pracy menedżera

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Opracowanie własne  ||  Każdy menedżer powinien wiedzieć jak skuteczniej planować i wykorzystywać różne możliwości komunikacji. Forma, jaką wybierze musi być dostosowana do odbiorców, rodzaju komunikat i do ustalonych celów. Niewątpliwie spośród wszystkich form komunikacji najwięcej stresu wywołuje osobista rozmowa bądź prezentacja. Niezależnie od tego, czy trzeba stanąć przed pięcioma osobami czy pięcioma setkami ludzi, doświadczenie takie może być równie stresujące i wymaga solidnego przygotowania.

Czy można nauczyć się przywództwa?

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Opracowanie własne  ||  Jedyną uczciwą odpowiedzią na to pytanie jest: „Nikt tego tak naprawdę nie wie.” Wszystkie inne odpowiedzi to albo opinie, albo definicje. Interesującym jest, że ludzie nie pytają” Czy można nauczyć się zarządzania? Czy człowiek rodzi się menedżerem, czy też można go odpowiednio ukształtować?” Takie pytania zawsze odnoszą się do przywództwa, ale nigdy do zarządzania. Jest to dziwne zjawisko. Dlaczego zarządzanie postrzegane jest jako zespół umiejętności i możliwości, a przywództwo jako zespół wewnętrznych osobowych cech charakteru ?

Przywództwo zamiast administrowania

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Opracowanie własne  ||  Jest takie powiedzenie: “rzeczami można zarządzać, ludziom trzeba przewodzić”. Doskonale oddaje ono istotę roli przywódców w organizacji. Przywództwo nie może być realizowane samodzielnie, członkowie organizacji muszą akceptować przywódcę i chcieć być “przewodzonymi”. Lider powinien umieć skoordynować i zintegrować wysiłki grupy wokół wspólnych celów. Poza fachowością i autorytetem formalnym dobry kierownik musi być liderem, ponieważ efekty pracy przywódcy są nieporównywalnie większe od tradycyjnego kierownika.

Funkcje przywódcy w organizacji

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Opracowanie własne  ||  Rolą przywódcy jest, po pierwsze, dostarczyć psychologicznej podbudowy dla aspiracji i nadziei pracowników. Po drugie, być przykładem godnym naśladowania, którego zachowania, osobista energia, podejmowane działania, demonstrują pożądane z punktu widzenia firmy zachowania i mogą stać się standardem dla wszystkich. Poprzez osobiste zaangażowanie i skuteczność przywódcy budują unikalne więzi międzyludzkie sprzyjające realizowaniu założonej strategii. Po trzecie, optymalnie dzielić odpowiedzialność i zasoby pomiędzy komórki w organizacji i pracowników, aby zapewnić efektywność procesu strategicznego.