Asesor – zawód czy rola w projekcie

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Anna Bugalska, Iwona Ostrowska || Przez wielu praktyków assessment i development center uznawane jest za wartościowe narzędzie, pozwalające uzyskać kompleksowe informacje o kandydatach do pracy, głównie na stanowiska menedżerskie oraz pracownikach, którzy podlegają ocenie potencjału rozwojowego. Ocena w AC/DC opiera się na podstawie aktywności uczestników w różnego rodzaju ćwiczeniach, testach i wywiadzie.

Rola edukacji MBA w rozwoju kadry menedżerskiej

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

prof. Jan Nowak || Ważnym aspektem studiów MBA jest stymulowanie refleksyjnego myślenia studentów – zdolności krytycznej oceny własnych poglądów, decyzji, działań, postaw, zachowań, mocnych stron i słabości. To refleksyjne myślenie pozwala integrować teorię z praktyką zarządzania i ułatwia samopoznanie się.

Dobrą pozycję trzeba sobie wypracować

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Włodzimierz K. Buśkiewicz || Każdy menedżer wie, że zwiększanie konkurencyjności firmy to praca, która się nie kończy. Zastój jest najgorszym wrogiem przedsiębiorstwa – ocenia Włodzimierz Buśkiewicz, prezes Instytutu Rozwoju Biznesu w rozmowie z Rafałem Fabisiakiem z „Pulsu Biznesu.

Nie każdy pracowity lubi współpracować

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Victor Wekselberg || Wywiad przeprowadzony przez Grzegorza Truszewskiego. Instytut Rozwoju Biznesu [obecnie IBD Business School – przyp. red. ]i Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego niedawno wydały podręcznik Test Intentio Consensio. Ocena potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy. Chciałbym porozmawiać o tym, co można zbadać za pomocą tego testu.

Kiedy jesteśmy skuteczni

Kategorie: Artykuły, Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Iwona Ostrowska || Każde wykonane zadanie daje nam poczucie satysfakcji – mówi Iwona Ostrowska z Instytutu Rozwoju Biznesu. – Poczucie satysfakcji napędza nas do podejmowania kolejnych wyzwań, czy to w pracy, czy też w domu. Jeśli bierzemy odpowiedzialność za własne życie a przy tym cenimy efektywność, to chcemy podejmować kroki, które będą świadczyły o tym, że sami kreujemy rzeczywistość.

Czy biznes potrzebuje gier

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Beatricze Andrzejewska, Paweł Utracki || „Wśród menedżerów często pojawia się pytanie ‚jeśli mój pracownik zagra w grę na szkoleniu, to czy nauczy się X?’  Wątpliwość budzi często sama formuła aktywności” – czytamy w artykule. „Gra kojarzona jest zwykle z rozrywką, a nie z narzędziem edukacji. Od najmłodszych lat wpajano nam różnicę pomiędzy „uczyć się” a „nauczyć się”. Uczyć się możemy, słuchając wykładu lub czytając podręcznik – dowiemy się, jak inni radzili sobie z podobnymi sytuacjami i jakie są skuteczne metody postępowania.

Assessment centre – czy jest skuteczną metodą oceny kompetencji

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Anna Bugalska || Z metodą AC po raz pierwszy zetknęłam się w 1996 roku, gdy pracowałam w firmie doradztwa personalnego. To nowatorskie wtedy w Polsce narzędzie stosowano w doborze kandydatów na najwyższe stanowiska i pracowników sił sprzedaży. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, metoda była ułomna, a narzędzia proste, nie sprawdzone pod względem trafności i rzetelności, asesorzy nie zawsze dobrze przygotowani.

Model kompetencyjny dla uczelni

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Anna Bugalska || Studium przypadku || Model  jest zestawem kompetencji wynikających z misji i strategii organizacji. Pozwala na realizację jej celów zgodnie z wartościami i oczekiwanym stylem pracy. Kompetencje to wiedza, umiejętności i postawy, które decydują o efektywnej realizacji zadań na danym stanowisku. O poziomie kompetencji u pracowników możemy wnioskować na podstawie ich zachowań.

Szkoleniowe gry symulacyjne

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Beatricze Andrzejewska || Zgodnie z psychologią uczenia się oraz podejściem w psychologii zwanym „Experimental learning” i „Action learning”  ludzie najlepiej uczą się poprzez doświadczanie. Doświadczenie rozumiane jest jako metoda prób i błędów podejmowanych w trakcie działania. Doświadczenie dostarcza bodźców do zmiany zachowania. Jest to szczególnie użyteczne w uczeniu osób dorosłych.

Porównanie wyników inteligencji praktycznej z ocenami kompetencji menedżerskich uzyskanymi w badaniu Assessment Center

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Anna Baczyńska, dr Victor Wekselberg || Artykuł ukazał się w 5 numerze 2013 dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, wydawanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych PAN. Autorzy porów­nują w nim wyniki inteligencji prak­ty­cznej i kom­pe­tencji menedżer­s­kich uzyskane przez 220 pol­s­kich menedżerów. Badanie inteligencji prak­ty­cznej przeprowad­zono za pomocą Inwen­tarza Inteligencji Prak­ty­cznej dla Menedżerów, a ocenę kom­pe­tencji – za pomocą metody Assess­ment Cen­ter. Uzyskano istotne zależności pomiędzy obiema zmi­en­nymi