Szkoleniowe gry symulacyjne

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Beatricze Andrzejewska || Zgodnie z psychologią uczenia się oraz podejściem w psychologii zwanym „Experimental learning” i „Action learning”  ludzie najlepiej uczą się poprzez doświadczanie. Doświadczenie rozumiane jest jako metoda prób i błędów podejmowanych w trakcie działania. Doświadczenie dostarcza bodźców do zmiany zachowania. Jest to szczególnie użyteczne w uczeniu osób dorosłych.

Porównanie wyników inteligencji praktycznej z ocenami kompetencji menedżerskich uzyskanymi w badaniu Assessment Center

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Anna Baczyńska, dr Victor Wekselberg || Artykuł ukazał się w 5 numerze 2013 dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, wydawanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych PAN. Autorzy porów­nują w nim wyniki inteligencji prak­ty­cznej i kom­pe­tencji menedżer­s­kich uzyskane przez 220 pol­s­kich menedżerów. Badanie inteligencji prak­ty­cznej przeprowad­zono za pomocą Inwen­tarza Inteligencji Prak­ty­cznej dla Menedżerów, a ocenę kom­pe­tencji – za pomocą metody Assess­ment Cen­ter. Uzyskano istotne zależności pomiędzy obiema zmi­en­nymi

Typy przywództwa w małej przedsiębiorczości

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Agata Wiśniewska-Szałek || Kierowanie małym przedsiębiorstwem najczęściej wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek. Jest to sposób na znalezienie swojego miejsca w życiu, zaspokojenie potrzeb, sprostanie własnym ambicjom – droga do osiągnięcia celów i spełnienia marzeń. Zakładając własną firmę mamy szansę stworzyć miejsce pracy nie tylko dla siebie, ale także dla innych.

Przywództwo a kryzys wartości w Polsce po przemianach 1989 roku

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Agata Wiśniewska-Szałek || Nowoczesność ze swoją wiarą w postęp i wzrost gospodarczy przeżywa kryzys. Nasilają się procesy indywidualizacji, które z jednej strony niosą ze sobą niebezpieczeństwo głębokiego rozpadu wartości, norm moralnych i więzi między ludźmi, ale z drugiej dają szansę na wolne, samodzielne oraz odpowiedzialne kształtowanie własnego życia.

Optymalne wykorzystanie kompetencji pokoleń. Model podnoszenia konkurencyjności firmy

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Anna Bugalska, Iwona Ostrowska || Zgodnie z prognozą na lata 2008–2035 liczba ludności Polski będzie się stale zmniejszać, i to w coraz szybszym tempie (spadek o ok. 5, 6 proc. w ostatnim roku). Zmieni się też struktura ludności według wieku, udział osób w wieku produkcyjnym spadnie do 2035 roku o ponad 7 proc. Skutki tego odczuwamy już dziś w postaci wydłużenia wieku emerytalnego. Pracodawcy powinni zatem zadbać o efektywne wykorzystanie kompetencji zatrudnianych pracowników. Dotyczy to wszystkich zatrudnianych pokoleń.

Mierniki sesji. Kryteria skuteczności AC i DC

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Katarzyna Sobieraj || W artykule są omówione wyniki badania ankietowego, które w ub. r. przeprowadziły Instytut Rozwoju Biznesu i Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem. Dotyczyło ono kryteriów skuteczności AC/DC. Autorka, Katarzyna Sobieraj, opisuje wyniki m.in. w odniesieniu do znajomości międzynarodowych standardów i reguł etycznych, kwestii przygotowania asesorów, znaczenia informacji zwrotnej czy trudnego problemu doboru kompetencji.

Raport z badania „Kryteria sukcesu w stosowaniu Assessment Centre i Development Centre”

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Adresaci badania ankietowego: pracownicy działów HR; badanie przeprowadzono w listopadzie 2012 roku. Celem ankiety było zebranie informacji o praktyce stosowania Assessment i Development Centre. analizy statystyczne przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych od 39 respondentów. Raport zaprezentowany 12.12.2012 roku podczas XI Spotkania Eksperckiego w Centrum Szkoleniowym Instytutu, Warszawa, ul. Sienna 73.

Co czyni z człowieka dobrego przywódcę? Rozmowa o motywowaniu menedżerów

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

prof. Olaf Żylicz || Silny wizją, działaniem, pokorą. Zdecydowany w realizacji tego, w co wierzy, ale jednocześnie szukający prawdy o sobie, nie obawiający się ujawnienia własnych błędów. Charyzmatyczny właśnie dzięki swojej autentyczności. To punkt wyjścia w rozmowie Hanny Rydlewskiej z Chilli ZET z prof. Olafem Żyliczem o przywództwie, o jego polskiej specyfice, o zachodnich wzorcach…

Raport z badania „Stosowanie testów w biznesie”

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Raport przygotowany przez Instytut Rozwoju Biznesu, Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem i Pracownię Testów Psychologicznych, zaprezentowany podczas konferencji „Testy w biznesie. Standardy a praktyka”, które odbyła się w Centrum Konferencyjnym Instytutu w Serocku 11 marca 2011 roku. Patroni medialni: HRNews, nf.pl, Puls Biznesu, Bizneswieszjak.pl, „Personel i Zarządzanie”. Wyniki badania ankietowego zaprezentowała dr Aleksandra Jaworowska, Prezes Pracowni Testów Psychologicznych PTP.

Raport z badania „System ocen metodą 360 stopni”

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni. Centrum Szkoleniowe Sienna w Warszawie, 16.09.2011. Prezentacja wyników badania ankietowego – dr Victor Wekselberg, dr Diana Malinowska.