Coaching - trafna inwestycja czy stracone pieniądze

Kategorie: Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań, Zarządzanie

Ankieta była zaadresowana do pracowników działów HR i dotyczyła działań coachingowych w firmach. Przez coaching rozumiemy interaktywny proces, który wspiera pracowników w ich rozwoju osobistym oraz służy poprawianiu efektywności działania. Raport z badania może pomóc firmom w podejmowaniu trafniejszych decyzji w odniesieniu do coachingu.

Sesja (nie) tylko dla szefa

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Diana Malinowska, Katarzyna Palczak || Coaching jest procesem ukierunkowanym na wsparcie osoby coachowanej w dokonywaniu zmian i na pomoc w osiąganiu zakładanego poziomu efektywności pracy. Nie jest zaskoczeniem, że aż 90 proc. badanych zadeklarowało, że coaching jest narzędziem służącym rozwojowi pracowników. Wyniki badań ankietowych pokazują także, że coaching jest bardzo często używany jako narzędzie do rozwiązywania problemów, np. interpersonalnych (69 proc. respondentów).

Relacja filmowa z IX Spotkania Eksperckiego. Jak wyławiać najlepszych sprzedawców?

Kategorie: Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

IX Spotkanie Eksperckie  ||  Jego tematem była rekrutacja sprzedawców, a w szczególności kryteria, metody i narzędzia, jakie są stosowane przez działy HR podczas naboru tej grupy pracowników.

(Po)waga profesjonalizmu

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Diana Malinowska, dr Victor Wekselberg || Modele kompetencyjne budowane są w firmach przy pomocy konsultantów zewnętrznych lub samodzielnie. Organizacje chcą mieć realny i znaczący wpływ na kształt modelu, bowiem dobrze dobrany pozwala usprawniać nie tylko procesy haerowe i poprawić skuteczność działania pracowników, lecz także wpływa na efekty biznesowe.

Relacja filmowa z VIII Spotkania Eksperckiego. Coaching – dobra inwestycja czy stracone pieniądze?

Kategorie: Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

VIII Spotkanie Eksperckie  ||  Było poświęcone analizie wyników z badania na temat działań coachingowych. Ankieta była zaadresowana do pracowników działów HR.  Raport z badania może pomóc firmom w podejmowaniu trafniejszych decyzji w odniesieniu do coachingu.

Między czasem a przestrzenią

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Elżbieta Sawczyn || Polecamy ten kolejny piękny tekst, pełen obrazów, zapachów, przeżyć i emocji tym wszystkim, którzy chcą żyć w zgodzie z wartościami, nie tylko organizacyjnymi, ale i tymi własnymi. Bo tak jak firma powinna mieć misję, tak każdy z nas tę najważniejszą ideę, która mu towarzyszy przez całe życie i która temu życiu nadaje sens.

Kawa czy herbata, czyli kafeteria w pracy

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Jakub Szpiegowski || Pozafinansowe formy motywowania pracowników stały się dziś nieodłączną ofertą dużych korporacji. Kandydaci do pracy są nimi kuszeni już na etapie rekrutacji, kafeteria staje się więc standardem w polskich firmach. Co zrobić aby pracownicy dostrzegli wyjątkowość naszej oferty? Wystarczy sięgnąć do jej podstawowych zasad!

Struktury motywacyjne w organizacji

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Waldemar Kozłowski || Motywacja jest pojęciem o wielu różnych znaczeniach, najczęściej jest rozumiana, jako stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. Stanowi układ motywów ludzkiego postępowania, które są zmienne w czasie i przestrzeni. W teorii nauk organizacji i zarządzania istnieje wiele modeli motywacji, które zostały wielokrotnie weryfikowane empirycznie w organizacjach. Do najpowszechniej stosowanych przez badaczy należą modele motywacji wg A. Maslowa, Richardsa i Greenlawa, F. Herzberga, Argyrisa, J.W. Atkinsona, D.C. McClellanda, C.P. Aderfera, Ch. Skinnera, V. Vrooma, Porter i Lawlera, Lathama i Locka, czy S. Adamsa.

Relacja filmowa z VII Spotkania Eksperckiego. Skuteczność modeli kompetencyjnych

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

VII Spotkanie Eksperckie  ||  Było poświęcone prezentacji wyników internetowego badania ankietowego na temat skuteczności modeli kompetencyjnych oraz dyskusji w gronie specjalistów-praktyków i ekspertów.

Skuteczność modeli kompetencyjnych

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Ankieta była zaadresowana do pracowników działów HR i dotyczyła skuteczności modeli kompetencyjnych. Dostępne były dwie wersje ankiety: dla firm, w których nie funkcjonuje model kompetencyjny, oraz dla firm, w których funkcjonuje. Analiza statystyczna przeprowadzona została na podstawie danych uzyskanych od 79 firm.