Relacja filmowa z IX Spotkania Eksperckiego. Jak wyławiać najlepszych sprzedawców?

Kategorie: Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

IX Spotkanie Eksperckie  ||  Jego tematem była rekrutacja sprzedawców, a w szczególności kryteria, metody i narzędzia, jakie są stosowane przez działy HR podczas naboru tej grupy pracowników.

(Po)waga profesjonalizmu

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Diana Malinowska, dr Victor Wekselberg || Modele kompetencyjne budowane są w firmach przy pomocy konsultantów zewnętrznych lub samodzielnie. Organizacje chcą mieć realny i znaczący wpływ na kształt modelu, bowiem dobrze dobrany pozwala usprawniać nie tylko procesy haerowe i poprawić skuteczność działania pracowników, lecz także wpływa na efekty biznesowe.

Relacja filmowa z VIII Spotkania Eksperckiego. Coaching – dobra inwestycja czy stracone pieniądze?

Kategorie: Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

VIII Spotkanie Eksperckie  ||  Było poświęcone analizie wyników z badania na temat działań coachingowych. Ankieta była zaadresowana do pracowników działów HR.  Raport z badania może pomóc firmom w podejmowaniu trafniejszych decyzji w odniesieniu do coachingu.

Między czasem a przestrzenią

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Elżbieta Sawczyn || Polecamy ten kolejny piękny tekst, pełen obrazów, zapachów, przeżyć i emocji tym wszystkim, którzy chcą żyć w zgodzie z wartościami, nie tylko organizacyjnymi, ale i tymi własnymi. Bo tak jak firma powinna mieć misję, tak każdy z nas tę najważniejszą ideę, która mu towarzyszy przez całe życie i która temu życiu nadaje sens.

Kawa czy herbata, czyli kafeteria w pracy

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Jakub Szpiegowski || Pozafinansowe formy motywowania pracowników stały się dziś nieodłączną ofertą dużych korporacji. Kandydaci do pracy są nimi kuszeni już na etapie rekrutacji, kafeteria staje się więc standardem w polskich firmach. Co zrobić aby pracownicy dostrzegli wyjątkowość naszej oferty? Wystarczy sięgnąć do jej podstawowych zasad!

Struktury motywacyjne w organizacji

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

dr Waldemar Kozłowski || Motywacja jest pojęciem o wielu różnych znaczeniach, najczęściej jest rozumiana, jako stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. Stanowi układ motywów ludzkiego postępowania, które są zmienne w czasie i przestrzeni. W teorii nauk organizacji i zarządzania istnieje wiele modeli motywacji, które zostały wielokrotnie weryfikowane empirycznie w organizacjach. Do najpowszechniej stosowanych przez badaczy należą modele motywacji wg A. Maslowa, Richardsa i Greenlawa, F. Herzberga, Argyrisa, J.W. Atkinsona, D.C. McClellanda, C.P. Aderfera, Ch. Skinnera, V. Vrooma, Porter i Lawlera, Lathama i Locka, czy S. Adamsa.

Relacja filmowa z VII Spotkania Eksperckiego. Skuteczność modeli kompetencyjnych

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

VII Spotkanie Eksperckie  ||  Było poświęcone prezentacji wyników internetowego badania ankietowego na temat skuteczności modeli kompetencyjnych oraz dyskusji w gronie specjalistów-praktyków i ekspertów.

Skuteczność modeli kompetencyjnych

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Ankieta była zaadresowana do pracowników działów HR i dotyczyła skuteczności modeli kompetencyjnych. Dostępne były dwie wersje ankiety: dla firm, w których nie funkcjonuje model kompetencyjny, oraz dla firm, w których funkcjonuje. Analiza statystyczna przeprowadzona została na podstawie danych uzyskanych od 79 firm.

Dlaczego ludzie nie chcą zarabiać pieniędzy, czyli kiedy system motywacyjny zaczyna działać?

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Elżbieta Sawczyn || Świadomość pracownika, że szef potrafi, podejmuje wyzwania i… jemu też nie zawsze wszystko wychodzi, przekonuje ludzi, że i oni mają prawo do nauki i błędów, po to, aby móc się rozwijać. I zarabiać pieniądze, korzystając przy tym z systemów motywacyjnych. Dlaczego ludzie nie chcą zarabiać pieniędzy? To pytanie jest często zadawane pracownikom.

Test miękkich kompetencji

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Agnieszka Jóźwik || Przeszkolenie i wdrożenie nowego pracownika do pracy i nadzorowanie jej to duży koszt, który nie zwraca się w przypadku złej selekcji kandydatów na stanowisko. Sprzedawcy, gdy nie odnoszą spodziewanych sukcesów, szybko odchodzą, a pracodawca zamieszcza kolejne ogłoszenie w prasie. Czy są jakieś obiektywne przesłanki, które mogą świadczyć, że dana osoba ma szanse na powodzenie w sprzedaży?