Relacja filmowa z V Spotkania Eksperckiego. Firma szkoleniowa – dostawca usług czy partner w biznesie

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka, Zarządzanie

V Spotkanie Eksperckie  ||  Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki internetowego badania ankietowego na temat współpracy z firmami szkoleniowymi. Dyskutowano m.in. o dwóch perspektywach w ich działalności – dostawcy usług i partnera biznesowego.

Relacja filmowa z IV Spotkania Eksperckiego. Jak wyłowić najlepszych trenerów?

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

IV Spotkanie Eksperckie  ||  Było poświęcone omówieniu wyników ankiety dotyczącej metod i kryteriów doboru trenerów zewnętrznych. Eksperci Instytutu i zaproszeni menedżerowie HR dyskutowali o tym, w jaki sposób należy wyszukiwać trenerów o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach trenerskich.

Relacja filmowa z III Spotkania Eksperckiego. „Narzędzia selekcji menedżerów stosowane w Polsce”

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka

III Spotkanie Eksperckie  ||  Odbyło się 15 września w Centrum Konferencyjnym Instytutu w Serocku. Zaprezentowano na nim wyniki badania ankietowego, poświęconego narzędziom selekcji menedżerów.