ROZMOWY IBD. Ustawiczne kształcenie menedżerów

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Rozmowy IBD || Rozmowa profesorów Jana Nowaka i Wiktora Askanasa o tym, dlaczego ustawiczne kształcenie i dzielenie się wiedzą są dziś konieczne, także w zarządzaniu, a może przede wszystkim. Wiedza w biznesie na czas nie zaktualizowana nie tylko staje się bezużyteczna, ale…

Jesteś gotowy czy nie, globalizacja przyjdzie po ciebie

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

prof. Grzegorz Jędrzejczak || Wielką zmianą, której jesteśmy świadkami – ale i uczestnikami – jest fakt, iż odwieczny problem gospodarczy – produkcja dóbr – przestał odgrywać pierwszoplanową rolę w zarządzaniu firmą. Dotyczy to nie tylko produktów podstawowych, takich jak odzież czy meble, ale również produktów wysokiej technologii, takich jak telewizory, smartfony czy samochody.

Do kogo są adresowane studia MBA i jakie dają korzyści w rozwoju zawodowym?

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Włodzimierz K. Buśkiewicz || W latach światowego kryzysu finansowego (2008-2013) nastąpił w Polsce spadek zarówno liczby oferowanych programów, jak i liczby kandydatów na studia MBA. Natomiast w latach 2014-15 nastąpiło ożywienie zainteresowania takimi studiami; wzrosła zarówno liczba programów, jak i liczba kandydatów.

Brytyjskie standardy kształcenia MBA

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

prof. Jan Nowak || Wielka Brytania jest uznawana za jednego ze światowych liderów edukacyjnych. Cztery brytyjskie uniwersytety znajdują się w pierwszej dziesiątce rankingu QS World University Rankings 2015/16. Przy czym University of Cambridge zajmuje trzecią pozycję w świecie, tuż za amerykańskimi MIT i Harvard University.

Negocjacje w biznesie. Definicja, rodzaje, strategie, zasady, etapy

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Zarządzanie

Zespół ekspertów IBD || Negocjacje w biznesie są sekwencją wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów, przy czym muszą one posiadać świadomość częściowej wspólnoty interesów. Sytuacje, w której korzyść jest uzyskiwana wyłącznie przez jedną stronę, można nazwać quasi-negocjacjami, manipulacjami lub perswazją mającą na celu wymuszenie.

Seminarium IBD 10 marca 2016

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Z wykładem wprowadzającym do tematu dyskusji „Między integracją a dezintegracją: kryzys, który uzdrawia, czy walka o przetrwanie UE?” wystąpił dr Bartłomiej E. Nowak. Unia Europejska boryka się z kryzysem systemu Schengen, potencjalnym Brexitem, Grexitem i konfliktami w swoim wschodnim i południowym sąsiedztwie.

Seminarium IBD 27 listopada 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Podczas seminarium z cyklu „Polska transformacja a nowe wyzwania”, które odbyło się 27 listopada 2015 roku, uczestnicy dyskutowali m.in. o rozwoju gospodarczym, uprzemysłowieniu i skoku cywilizacyjnym Polski w XIX, reformach agrarnych, odmiennych ścieżkach rozwoju Królestwa Polskiego i Rosji.

MBA szansą dla kobiet

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Aneta Jóźwiak || Z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że w 2015 roku kobiety zarabiały o 33 proc. mniej niż mężczyźni. Obecną sytuację w kadrach zmienić może odpowiednia edukacja, która umożliwia pokonanie wielu barier w drodze do sukcesu. W jaki sposób kurs MBA może wzmocnić pozycję kobiet w biznesie?

Dlaczego w biznesie ważna jest społeczna odpowiedzialność?

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

Monika Szałanek || Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu (skrót CSR – z ang. Corporate Social Responsibility) coraz częściej pojawia się w dyskusjach praktyków i teoretyków wielu dziedzin naukowych, tj. ekonomii, zarządzania, prawa czy socjologii. Przypisuje się jej walory sprzyjające wzrostowi wzajemnego zaufania powiązanych ze sobą podmiotów, które biorą aktywny udział w życiu gospodarczym.

Seminarium IBD 18 grudnia 2015

Kategorie: Wideoteka, Zarządzanie

Seminarium IBD || Rozwój gospodarczy II RP: analiza porównawcza – tak brzmiał tytuł grudniowego seminarium. Z wykładem wprowadzającym do dyskusji wystąpiła prof. Cecylia Leszczyńska. Piśmiennictwo dotyczące rozwoju gospodarczego Polski w 20-leciu międzywojennym jest sprzeczne w ocenie tego okresu.