Coaching - trafna inwestycja czy stracone pieniądze

Kategorie: Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań, Zarządzanie

Ankieta była zaadresowana do pracowników działów HR i dotyczyła działań coachingowych w firmach. Przez coaching rozumiemy interaktywny proces, który wspiera pracowników w ich rozwoju osobistym oraz służy poprawianiu efektywności działania. Raport z badania może pomóc firmom w podejmowaniu trafniejszych decyzji w odniesieniu do coachingu.

Atrakcyjna firma to poukładana firma

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Dagmara Kałdunek || Celem Dobrych Praktyk jest przede wszystkim uatrakcyjnienie na rynku kapitałowym spółek notowanych na giełdzie. Nie da się ukryć, że jest to bardzo istotne narzędzie w podnoszeniu konkurencyjności na rynku. Celem pomysłodawców było stworzenie zbioru zasad, które przyczynią się do większej przejrzystości spółek, poprawie komunikacji i relacji pomiędzy firmami.

W którą stronę zmierza polski system finansowy?

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

dr Aneta Hryckiewicz || Od początku lat 90. Polska, podobnie jak pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej musiała zmierzyć się z budową systemu finansowego niemal od początku. Pomimo wielu udanych reform, wspierających rozwój infrastruktury finansowej potrzebnej do funkcjonowania gospodarki rynkowej, przez wiele lat polski system finansowy opierał się na sektorze bankowym. Instytucje bankowe, w większości kontrolowane przez banki zagraniczne, wspierały rozwój polskiej gospodarki poprzez finansowanie nowych inwestycji.

Relacja filmowa z V Spotkania Eksperckiego. Firma szkoleniowa – dostawca usług czy partner w biznesie

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Wideoteka, Zarządzanie

V Spotkanie Eksperckie  ||  Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki internetowego badania ankietowego na temat współpracy z firmami szkoleniowymi. Dyskutowano m.in. o dwóch perspektywach w ich działalności – dostawcy usług i partnera biznesowego.

Kryzys, zarządzanie zmianami a gra zespołowa

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Elżbieta Sawczyn || Tak wiele w dzisiejszych czasach mówi się o kryzysie i o jego skutkach. Czołówki gazet epatują nas wielkimi tytułami: jaka firma upadła, który bank za chwilę straci płynność, kto stracił i ile, kto kogo przejmie, ile osób zwolni. Rodzą się pytania, rodzi się niepewność i obawa, czyli wszystkie nasze wewnętrzne zmory. Dotyczy to każdej branży, każdego przedsiębiorstwa i tego mikro i wielkich korporacji. Jak w tym wszystkim ma się odnaleźć przeciętny człowiek – to pytanie i zadanie, które stawia przed nami (zarządzającymi, trenerami) życie.

Świat bez kultury, czyli kilka uwag o roli kulturowo-społecznego kontekstu we współczesnej ekonomii

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Bartosz Scheuer || Krytycy współczesnej ekonomii niezmiernie często wskazują, że, będąc nauką społeczną, ekonomia prawie całkowicie ignoruje społeczno-kulturowy kontekst działań jednostkowych. Autorami tej krytyki bywają zazwyczaj przedstawiciele innych nauk, ale także sami ekonomiści, a głównym przedmiotem ich obaw jest fakt, iż brak odniesień do tegoż kontekstu czyni ekonomię „mało wrażliwą” na kwestie, które z kolei mają priorytetowe znaczenie, choćby dla socjologów.

Nowe obowiązki rad nadzorczych

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

Zbigniew Telega || Znowelizowane ustawy – o rachunkowości, w listopadzie 2008 r. i o biegłych rewidentach i ich samorządzie, w maju 2009 r. – nakładają na członków rad nadzorczych nowe, trudniejsze obowiązki. Celem zmian jest ograniczenie źródeł konfliktów między interesami akcjonariuszy i członków rad nadzorczych oraz efektywniejsza kontrola tzw. jednostek zainteresowania publicznego, a w szczególności spółek giełdowych.

Wszyscy myślimy klientem. Współczesny marketing a nowe podejście CIM

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta, Zarządzanie

Ewa Gugała-Hugues || Marketing w organizacji najczęściej jest postrzegany jako funkcja, która koncentruje się np. na budowaniu świadomości marki czy osiąganiu określonych celów sprzedażowych. W obecnym podejściu CIM marketing to funkcja strategiczna, która ma prowadzić do kreowania wartości firmy dla jej udziałowców czy właścicieli. Następuje jak gdyby przeniesienie całego myślenia o marketingu na wyższy poziom, czyli zastanawiamy się, w jaki sposób firma poprzez działalność i aktywność marketingową może zwiększać swoją wartość. Chodzi tu o to, aby nie myśleć tylko o kwestii finansowej, ale też o kreowaniu wartości dla tzw. interesariuszy firmy – pracowników, dostawców, partnerów, mediów, społeczności lokalnej.

MBA to początek systematycznego rozwoju kwalifikacji menedżerskich

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

prof. Henryk Sterniczuk || Poszukując sposobów na dysponowanie skuteczną kadrą kierowniczą powinniśmy zatem doprowadzić do sytuacji, w której nasi ludzie będą z jednej strony świetnie znali biznes w jakim firma operuje, a z drugiej potrafili świetnie nim zarządzać. Ot i cała tajemnica stojąca za sukcesem jednych, ale i niedomaganiem innych organizacji. Umiejętność osiągania rezultatów jest więc sprawnością techniczną, czysto menedżerską, zaś znajomość biznesu to fachowość, celność w rozumieniu problemów i podejmowaniu decyzji o charakterze merytorycznym. Jedno nie działa bez drugiego. Potrzebujemy biegłości w obu sprawach.

Zatrzymać pracownika poprzez kształtowanie kultury organizacyjnej

Kategorie: Artykuły, Zarządzanie

dr Agnieszka Kozak || Bez względu na to, jakie pojawiają się definicje kultury organizacyjnej, zawsze możemy dokonać podziału na „kulturę słabą” i „kulturę mocną”. Z punktu widzenia pracownika i jego identyfikacji z firmą istotne jest to, że przedsiębiorstwa o silnej kulturze podejmują działania w celu jednoznacznego rozróżnienia, co jest pożądane, a co nie.