Mierniki sesji. Kryteria skuteczności AC i DC

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Źródło: „Personel i Zarządzanie”, nr 2/2013

Katarzyna Sobieraj

W artykule są omówione wyniki badania ankietowego, które w ub. r. przeprowadziły Instytut Rozwoju Biznesu i Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem. Dotyczyło ono kryteriów skuteczności AC/DC. Autorka, Katarzyna Sobieraj, opisuje wyniki m.in. w odniesieniu do znajomości międzynarodowych standardów i reguł etycznych, kwestii przygotowania asesorów, znaczenia informacji zwrotnej czy trudnego problemu doboru kompetencji.

D o  p o b r a n i a:

Mierniki-sesji

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter