Mierniki sesji. Kryteria skuteczności AC i DC

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Sesje AC/DC – jak je przeprowadzać w zgodzie z międzynarodowymi standardami

W artykule, zamieszczonym w „Personelu i Zarządzaniu”, nr 2/2013 autorka Katarzyna Sobieraj omawia wyniki badania ankietowego, które 2012 r. przeprowadziły Instytut Rozwoju Biznesu i Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem. Dotyczyło ono kryteriów skuteczności sesji AC/DC. Sesje AC/DC powinny być tak przeprowadzone, aby pozwalały uzyskać obiektywną i rzetelną ocenę pracownika. I aby służyły do zaplanowania jego dalszego rozwoju. Autorka opisuje wyniki m.in. w odniesieniu do znajomości międzynarodowych standardów i reguł etycznych, kwestii przygotowania asesorów, znaczenia informacji zwrotnej czy trudnego problemu doboru kompetencji.

 

sesje AC/DC

D o  p o b r a n i a:

Mierniki-sesji. Kryteria skuteczności AC/DC

[ssba]