Historyczne źródła problemów corporate governance

Kategorie: Artykuły, Ład korporacyjny i prawo, Zarządzanie

prof. Henryk Sterniczuk, Krzysztof A. Lis  ||  Wydaje się, że kultura korporacji, mimo kilkusetletniej historii, do dziś nie potrafi sobie skutecznie poradzić z zastosowaniem przedstawicielskiego systemu corporate governance do kontroli kapitału przez jego właścicieli. Przejście od partnerstwa w inwestowaniu i ponoszeniu ryzyka do anonimowych akcjonariuszy z kilkoma wielkimi inwestorami, a następnie do niemal całkowicie anonimowego akcjonariatu, nie owocowało większymi zmianami w doskonaleniu procesu kontroli zarządzania.

Zarządzanie sobą – nowe wyzwanie w zarządzaniu ludźmi

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

dr Agnieszka Kozak  ||  Przyglądając się ludziom możemy śmiało stwierdzić, że każdy jest zdolny do jakiejś formy kierowania sobą. Należy się sprzeciwiać wizji człowieka jako ofiary okoliczności. Efektywność organizacji jest uzależniona od tego, na ile jej pracownicy będą potrafili sprawnie zarządzać sobą. Przyczyną każdej zmiany w jakimkolwiek układzie gospodarczym jest zawsze jakaś inicjatywa osoby lub grupy osób będących uczestnikami bezpośrednimi lub pośrednimi tego układu.

Odpowiednia ścieżka do wiedzy i awansu

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Piotr Henzler  ||  Dyplomy ukończenia szkół wyższych czy certyfikaty wydawane przez polskie firmy organizujące kursy i szkolenia nie są znane poza Polską. Planujący karierę za granicą powinni pomyśleć o dokumentach, które będą rozpoznawalne w większej liczbie państw.

Rola doradców inwestycyjnych w kontekście gospodarki rynkowej

Kategorie: Artykuły, Finanse, rynki kapitałowe, rachunkowość, Ład korporacyjny i prawo

prof. Marcin Kacperczak  ||  Postępujący rozwój cywilizacyjny i gospodarczy na świecie w dużej mierze wymusił zmiany w funkcjonowaniu rynków finansowych. Zaczynając od wielkich koncernów produkcyjnych działających w silnie konkurencyjnych warunkach a skończywszy na gospodarstwach domowych, niemal każdy w jakimś stopniu uzależniony jest od sprawnie działającego systemu finansowego.

Marketing oparty na wiedzy

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

David Chapman, Robert Kozielski  ||  Polskie przedsiębiorstwa wkrótce staną przed szansą ekspansji na nowe rynki zagraniczne, ale jednocześnie będą musiały podejmować próby zminimalizowania wpływu jeszcze silniejszej zagranicznej konkurencji oraz zagrożeń z tytułu importu międzynarodowych marek. W tym samym czasie gospodarka globalna pozostaje pod rosnącym wpływem zmian technologicznych zarówno w zakresie rozwoju nowych produktów, jak i samych procesów produkcyjnych. Efektem tych zmian jest coraz krótszy cykl życia produktów.

Mierzenie marketingu – moda czy kierunek rozwoju

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

dr Robert Kozielski  ||  Na początku lat 90. w krajach rozwiniętych przetoczyła się fala krytyki marketingu. Publikacje w McKinsey Quarterly (np.: „Kryzys marketingu w wieku średnim”) czy w Coopers & Lybrand („Marketing na rozdrożu”) zapowiadały śmierć naturalną marketingu za względu na jego małą przydatność i negatywny wpływ na rozwój firmy. Menedżerowie marketingu wydawali się tego nie zauważać. Byli przekonani o swojej nieomylności i randze, jaką pełnią w organizacji3.

Ludzie to nasz największy skarb – marketing wewnętrzny w usługach

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Opracowanie własne  ||  Specyfika usług, udział ludzi zarówno w procesie wytwarzania, jak i świadczenia usługi sprawiają, że „ludzie” stali się niezbędnym, obok 4P, elementem marketingu mix usług. Tradycyjny czteroelementowy marketing mix nie oddaje w pełni skomplikowanego w praktyce charakteru usług ani nie uwzględnia istoty wzajemnych związków kluczowych elementów w sektorze usług. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z faktu, że to właśnie ludzie różnicują jakość usług, tworzą dodatkową korzyść, a wkład pracowników w pozyskiwanie i zatrzymywanie klientów staje się istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej.

Marketing relacji a marketing wewnętrzny

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Opracowanie własne  ||  Marketing wewnętrzny, zdaniem J. Otto, można rozumieć – za Ch. Gronroosem – jako „filozofię zarządzania zasobami ludzkimi organizacji z punktu widzenia marketingu” (s. 179). Oznacza to realizację dwóch ważnych zadań: przekonania pracowników do znaczenia ich własnej roli w przedsiębiorstwie oraz do wypracowania podejścia do obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego jako pewnej normy, etosu.

Przekonać klienta wewnętrznego czyli jak polubić własną markę

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

Opracowanie własne  ||  Colin Mitchell w artykule „Zapomniany wymiar komunikacji marki: marketing wewnętrzny” (Harvard Business Review Polska, październik 2003) dowodzi, jak ważne jest, aby działania pracowników były zgodne z założeniami kampanii promocyjnej, z intencjami kadry kierowniczej. Najczęściej jednak komunikacja wewnętrzna ogranicza się do poinformowania pracowników o planowanych działaniach czy to reklamowych, czy związanych z wprowadzeniem nowego produktu lub usługi

Marketing wewnętrzny – teoria czy użyteczna koncepcja działania

Kategorie: Artykuły, Marketing i PR, sprzedaż, obsługa klienta

dr Ireneusz Rutkowski  ||  W marketingu najważniejszą kwestią jest kształtowanie, wzmacnianie i rozwój kontaktów przedsiębiorstwa z nabywcami. Decydujące znaczenie w tym względzie przypisuje się czynnikowi ludzkiemu. Uznawanie istotnej roli czynnika ludzkiego w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa legło u podstaw sformułowania koncepcji marketingu wewnętrznego.