Porównanie wyników inteligencji praktycznej z ocenami kompetencji menedżerskich uzyskanymi w badaniu Assessment Center

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM

Ocena kompetencji metodą AC/DC

ocena kompetencji metodą AC/DCOcena kompetencji metodą AC/DC to temat artykułu, który ukazał się w 5 numerze 2013 dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, wydawanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych PAN. Autorzy – dr Anna Baczyńska i dr Victor Wekselberg – porów­nują w nim wyniki inteligencji prak­ty­cznej i kom­pe­tencji menedżer­s­kich uzyskane przez 220 pol­s­kich menedżerów. Badanie inteligencji prak­ty­cznej przeprowad­zono za pomocą Inwen­tarza Inteligencji Prak­ty­cznej dla Menedżerów, a ocena kom­pe­tencji – za pomocą metody Assess­ment Cen­ter. Uzyskano istotne zależności pomiędzy obiema zmi­en­nymi.

Więcej o wydawnictwie i możliwości zakupu pisma w wersji papierowej lub elektronicznej

 

Szkolenie dla asesorów

[ssba]