Szkolenia menedżerskie. Polski rynek pracy w 2018

Kategorie: Artykuły, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Zarządzanie

Co charakteryzuje polski rynek pracy na początku 2018 roku i jakie będą wymagania i oczekiwania pracodawców odnośnie do przygotowania zawodowego pracowników? Na jakie kwalifikacje, kompetencje i umiejętności będzie szczególne zapotrzebowanie? Jakie szkolenia menedżerskie  będą się cieszyć największym popytem?

Szkolenia menedżerskie a rynek pracy

Najpierw kilka podstawowych informacji o samym rynku pracy. Mamy obecnie najniższą od 25 lat stopę bezrobocia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2017 roku wynosiła ona zaledwie 6,6 proc. Dla porównania dwa przykłady z minionych lat: w 2007 – 11,2 proc., a w 2003 – 20 proc. Co ważne w tym kontekście, liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców wzrosła w ubiegłym roku dwukrotnie! Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowały blisko 1,8 mln oświadczeń pracodawców o ich zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. 95 proc. takich oświadczeń dotyczy Ukraińców, a pozostałe obywateli takich państw, jak Chiny, Indie, Nepal, Wietnam czy bliższych nam – Białorusi, Mołdawii czy Armenii. I o ile wcześniej byli oni zatrudniani głównie do prac rolniczych, to obecnie ten udział stale się zmniejsza.

Zatem określenie „rynek pracownika” staje się coraz bardziej uprawnione i pracodawcy coraz bardziej też będą zabiegać o wykwalifikowanych pracowników. Gospodarka ma się dobrze. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na środki z funduszy unijnych  dla małych i średnich przedsiębiorstw, planowane są duże inwestycje, które będą realizowane przez duże przedsiębiorstwa.

Szkolenia menedżerskie

Takich dwóch, to jak trzech

Wiedzieć, jak i czego uczyć

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie IBD Business School  w kształceniu menedżerów, a także wyniki wielu badań, w tym własnych, potwierdzają, że wymagania pracodawców rosną. Są coraz bardziej skonkretyzowane. Pracownicy są poszukiwani, owszem, ale dobrzy pracownicy. Pracodawcy mają bowiem większy wybór, z jednej strony, ale z drugiej – muszą zapewnić swoim przedsiębiorstwom taką kadrę, która udźwignie realizację ich celów biznesowych. Mówiąc krótko: firmy poszukują takich  kandydatów do pracy, którzy sprostają ich oczekiwaniom pod względem konkretnych wymagań na  konkretnych stanowiskach. Najlepsze cv codzienność weryfikuje bardzo szybko.

W kształceniu ustawicznym szkolenia menedżerskie (szerzej: szkolenia biznesowe) zajmują miejsce newralgiczne. To średni i wyższy szczebel zarządzania odpowiada za wyniki finansowe przedsiębiorstwa czy poszczególnych działów. Dziś dobra firma szkoleniowa czy inny organizator kształcenia nie może się ograniczyć tylko do tego, że podnosi kwalifikacje, pogłębia wiedzę, doskonali kompetencje… Bez względu bowiem na to, jakie umiejętności i kompetencje obiecuje rozwinąć, musi zapewnić uczestnikowi możliwość porównania swojej praktycznej wiedzy przed szkoleniem (kursem) i po jego zakończeniu. Dla uczestnika udział w programie rozwojowym to zawsze inwestycja w zawodową przyszłość. Dlatego musi być dokonywana nie tylko na potrzeby bieżące, aktualnego miejsca pracy, ale i z uwzględnieniem planów co najmniej średnio perspektywicznych.

Szkolenia menedżerskie w IBD Business School

IBD Business School, rozumiejąc tę konieczność, wypracowała  własną metodykę kształcenia. Pozwala ona uczestnikom szkoleń otwartych (ale także zamkniętych projektów szkoleniowych realizowanych dla firm), w szczególności szkoleń menedżerskich zdiagnozować poziom kompetencji na początku zajęć i po ich zakończeniu. Są tu wykorzystywane zarówno specjalistyczne narzędzia testowe, jak i zindywidualizowana informacja zwrotna[i]. Takie podejście sprawia, że uczestnicy szkolenia i prowadzący wspólnie, bo inaczej się nie da, realizują założone cele szkolenia i maksymalnie wykorzystują przeznaczony na niego czas.

Jak się wydaje, czas szkoleń dla samych szkoleń, minął bezpowrotnie. Każda godzina zajęć to szansa, by się dowiedzieć, czego się nie wie, bo dopiero od tego momentu zaczyna się prawdziwa nauka.

 

[i] Dla przykładu: szkolenia menedżerskie High Performance Leadership (HPL) i Rising Leaders Program (RLP) są realizowane wg opisanej metodyki.

(ora)

[ssba]