Zgłoszenie na szkolenie otwarte

Dane uczestników

Cena nominalna za osobę:
2000 PLN
Cena całkowita:
2000 PLN