Zdalnie realizuj potrzeby doradczo-szkoleniowe!

Zdalne szkolenia

Zdalne szkolenia i doradztwo

Zadbajmy o efektywne wykorzystanie czasu pracowników i nas samych, pracując zdalnie

Realizacja celów wymaga przede wszystkim sięgnięcia po nowe metody działania!

Nagła zmiana w funkcjonowaniu gospodarki i życia społecznego, którą wywołała światowa pandemia, zatrzymała realizację naszych projektów dla firm. Dotyczy to zarówno projektów doradczych, jak i przede wszystkim szkoleniowych, czy szerzej – rozwojowych.  Ale to nie oznacza przecież, że zaplanowane w firmach usprawniające procesy muszą być zachwiane lub przekładane na dłuższy czas. Odwrotnie, czas tak poważnych turbulencji wymaga szybkich i przemyślanych decyzji. Takich, które są nieuchronne, ponieważ pozwolą utrzymać firmę na rynku. A co ważniejsze, ze względu na trudną sytuację gospodarczą pozwolą zachować miejsca pracy lub nie dopuścić do ich znacznej redukcji.

Właśnie w czasach kryzysu, jak się wydaje, przejawia się rzeczywisty stosunek firm do podstawowych wartości biznesu odpowiedzialnego społecznie. Dlatego z pomocą, co było niemożliwe kilkadziesiąt lat temu, przychodzą współczesne zaawansowane i powszechnie dostępne technologie internetowe. Pozwalają one z powodzeniem zastąpić (lub uzupełnić) dotychczas stosowane stacjonarne formy pracy. Z pewnością odnosi się to do szkoleń, warsztatów, spotkań zespołów itp. Można je w efektywny sposób realizować zdalnymi metodami i narzędziami, które są oparte właśnie na technologiach online*.

Zdalne szkolenia i doradztwo – jak realizujemy

W związku z nowymi oczekiwaniami IBD Business School jest w pełni przygotowane do pracy tej nowej sytuacji. Od lat bowiem wykorzystywaliśmy platformy online w projektach doradczych i szkoleniowych, a także różne narzędzia e-learningowe. Zespół naszych konsultantów to bez wątpienia doświadczone grono specjalistów, które jest doskonale obeznane w technikach zdalnego kształcenia.  I wie, jak efektywnie pracować zarówno z grupami, jak i indywidualnymi uczestnikami.

W związku z powyższym polecamy Państwu następujące działania rozwojowe w formule online:

Działania grupowe zdalne

 • Szkolenia e-learningowe
 • Coaching zespołowy
 • Grupowe sesje szkoleniowe
 • Spotkania projektowe – konsulting
 • Dostarczanie/ sprawdzanie wiedzy
 • Ankiety i testy
 • Forum/ czat tematyczny

Działania indywidualne zdalne

 • Sesje coachingowe, mentoringowe
 • Szkoleniowe sesje indywidualne
 • Doradcze sesje konsultingowe
 • Wywiady kompetencyjne
 • Dostarczanie/ sprawdzanie wiedzy

Platformy do pracy zespołowej i indywidualnej:
Moodle, Zoom, Join.me, Slack, Bitrix24, Clickmeeting, Cisco Jabber Gues, Skype

*Badania w zakresie korzystania ze zdalnych metod pokazują, że zdalne procesy nie ustępują swoją efektywności procesom bezpośrednim – osobistym (Berry, R.M., Ashby, J.S., Gnilka, P.B., Matheny, K.B. (2011). Consulting Psychology Journal: Practice and Research).

 

Przykłady z działań IBD Business School, które przeszły lub przechodzą w przestrzeń wirtualną:

 • Od 9 do 20 marca tego roku konsultanci IBD Business School przeprowadzili 60 zdalnych wywiadów kompetencyjnych w miejsce planowanych wywiadów face to face w projekcie. Trwa od lutego do grudnia 2020. Dzięki zmianie formy pracy zachowaliśmy harmonogram projektu i weszliśmy w jego nowy etap bez opóźnień. Działania prowadziliśmy przez komunikatory: telefon i Skype.
 • 18 marca odbyło się webinarium – Master Distributors Webinar – spotkanie w gronie kilkunastu osób. Działania przeprowadziliśmy przez: platformę Zoom.
 • Od 20 do 29 kwietnia stacjonarne sesje Assessment Center przekształciliśmy w działania zdalne: wywiady kompetencyjne i zastosowanie poszerzonego pakietu narzędzi psychometrycznych. Działania poprowadzimy przez: telefon i Skype, dedykowane platformy testowe.
 • W kwietniu bieżącego roku spotkania/warsztaty zespołu projektowego budującego model kompetencyjny przenieśliśmy w przestrzeń wirtualną. Działania poprowadzimy przez: platformę Zoom lub Cisco Jabber Guest.

Serdecznie zatem zapraszamy do kontaktu:

Mira Dziedzic
Wiceprezes ds. Programowych
695 330 161
mdziedzic@ibd.pl

Powrót...