25 lat transformacji i co dalej

Instytutu Rozwoju Biznesu powołał nową, unikalną inicjatywę: cykl seminariów poświęconych podsumowaniu lekcji 25 lat polskiej transformacji, identyfikacji strategicznych wyzwań i zagrożeń, przed którymi będzie stała Polska w następnym ćwierćwieczu, oraz określenia długofalowych „działań ponad podziałami” niezbędnych do dalszej modernizacji gospodarki i społeczeństwa. Pierwsze spotkanie odbędzie się 6 listopada 2014 roku.

Do udziału w Seminarium zostały zaproszone osoby, mające niepowtarzalne praktyczne doświadczenie w zarządzaniu procesem transformacji, a jednocześnie zdolne formułować strategiczne oceny w kontekście zjawisk globalnych, wychodząc poza wąsko rozumiane uwarunkowania ekonomiczne.

Merytorycznego kierownictwa Seminarium podjęli się:

  • dr Jerzy Drygalski, były Sekretarz Stanu MPW, przedsiębiorca
  • dr Grzegorz Jędrzejczak, były Podsekretarz Stanu MPW, były wieloletni pracownik Banku Światowego
  • dr Henryk Sterniczuk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, profesor Uniwersytetu New Brunswick w Kanadzie.

Strona wydarzenia

Powrót...