IBD Business School – kontakt

 

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA
Projekty zamknięte dla firm (doradztwo, szkolenia, coaching)
tel. (22) 618 85 83, 695 330 161 kontakt@ibd.pl
Programy otwarte
tel. 695 330 033, 695 119 911, szkoleniaotwarte@ibd.pl
BIURO ZARZĄDU
ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa
tel. (22) 618 85 83, faks (22) 618 51 59 NIP 522-23-83-056 | REGON 010983354 | KRS 0000244698 | Kapitał zakładowy: 8.309.896,00 PLN
info@ibd.pl