IBD Business School – kontakt

 

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA
Projekty zamknięte dla firm (doradztwo, szkolenia, coaching)
tel. 695 330 161 kontakt@ibd.pl
Programy otwarte
tel. 695 330 033, 695 119 911, szkoleniaotwarte@ibd.pl
BIURO ZARZĄDU
Siedziba: ul. Smocza 26/5, 01-041 Warszawa

NIP 522-23-83-056 | REGON 010983354 | KRS 0000244698 | Kapitał zakładowy: 8.309.896,00 PLN
info@ibd.pl