IBD Business School – kontakt

 

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA
Projekty zamknięte dla firm (doradztwo, szkolenia, coaching)
tel. (22) 618 85 83, 695 330 161 kontakt@ibd.pl
Programy otwarte
tel. 695 330 033, (22) 618 85 83 szkoleniaotwarte@ibd.pl
GREEN PARK CONFERENCE CENTRE
Rezerwacja
ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock
tel.: (22) 782 78 87, (22) 782 89 11, (22) 782 89 19
tel. kom. 607 857 136, faks: (22) 782 73 91
e-mail: rezerwacje@ibd.pl
Do  p o b r a n i a: Plan dojazdu do Green Park Conference Centre
BIURO ZARZĄDU
ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa
tel. (22) 618 85 83, faks (22) 618 51 59NIP 522-23-83-056 | REGON 010983354 | KRS 0000244698 | Kapitał zakładowy: 8.309.896,00 PLN
info@ibd.pl