Doradztwo strategiczne

definiowanie strategii | uzgadnianie celów strategicznych | strategia rozwoju biznesu | strategia marketingowa | strategia HR | strategia nastawiona na klienta | wdrażanie strategii

 

Powodzenie strategii rynkowej uzależnione jest od następujących działań przedsiębiorstwa:
– rozpoznanie potrzeb odbiorców,
– kreowanie nowych potrzeb odbiorców przez wprowadzenie nowych produktów na rynek,
– ułatwianie dostępności produktów przez rozwój kanałów dystrybucji,
– monitorowanie działania konkurentów krajowych i zagranicznych na rynkach właściwych – reagowanie na istniejącą konkurencję,
– rozpoznanie możliwości wejścia nowych sprzedawców na rynki właściwe – reagowanie na konkurencję potencjalną.

Anna Fornalczyk, Biznes a ochrona konkurencji
Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 40

 

Wszystkie zmiany trzeba przeprowadzać w ramach strategii. Benchmarking nie będzie efektywny, jeśli podejmie się próbę zastosowania takich samych rozwiązań do różnych problemów. Trzeba przemyśleć, w jaki sposób zmiana w jednym obszarze wpłynie na sprawność w innych obszarach działania. Konieczne jest również rozważenie skutków kulturowych i finansowych.

John Bramham, Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 207