Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne obejmuje: definiowanie strategii | uzgadnianie celów strategicznych | strategia rozwoju biznesu | strategia marketingowa | strategia HR | strategia nastawiona na klienta | wdrażanie strategii

doradztwo strategiczneDoradztwo strategiczne w IBD Business School to kompleksowa propozycja usług doradczych. Obejmuje ona m.in. budowanie strategii rozwoju biznesu w zmiennych, globalnych warunkach. Żyjemy w dobie innowacyjnej, zintegrowanej globalnie gospodarce, w coraz większym stopniu opartej na analizie i wykorzystaniu dużych zbiorów danych (big data). Stoimy u progu czwartej rewolucji przemysłowej, która nieodmiennie wprowadzi powszechną robotyzację, wąską specjalizację – to z jednej strony. A z drugiej – w jedno połączy oddzielne dotychczas sfery: fizyczną, cyfrową, biologiczną. W naszym podejściu do doradztwa strategicznego te ww. uwarunkowania stanowią dla nas punkt odniesienia w budowaniu strategii, która pozwoli przedsiębiorstwu nie pozostawać w tyle.

Na życzenie klienta do świadczonych usług doradczych dopasowujemy szkolenia ze strategii i zarządzania, zarówno w formule zamkniętej, jak i otwartej. Działania doradcze i szkoleniowe traktujemy w sposób komplementarny i optymalny pod względem kosztowym dla zamawiającego.

 

Powodzenie strategii rynkowej uzależnione jest od następujących działań przedsiębiorstwa:
– rozpoznanie potrzeb odbiorców,
– kreowanie nowych potrzeb odbiorców przez wprowadzenie nowych produktów na rynek,
– ułatwianie dostępności produktów przez rozwój kanałów dystrybucji,
– monitorowanie działania konkurentów krajowych i zagranicznych na rynkach właściwych – reagowanie na istniejącą konkurencję,
– rozpoznanie możliwości wejścia nowych sprzedawców na rynki właściwe – reagowanie na konkurencję potencjalną.

Anna Fornalczyk, Biznes a ochrona konkurencji
Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 40

 

Wszystkie zmiany trzeba przeprowadzać w ramach strategii. Benchmarking nie będzie efektywny, jeśli podejmie się próbę zastosowania takich samych rozwiązań do różnych problemów. Trzeba przemyśleć, w jaki sposób zmiana w jednym obszarze wpłynie na sprawność w innych obszarach działania. Konieczne jest również rozważenie skutków kulturowych i finansowych.

John Bramham, Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 207