Coaching – szkolenia

Coaching jest skuteczną metodą rozwoju pod warunkiem, że korzysta się z niej w sposób przemyślany i usystematyzowany pod kierunkiem doświadczonych coachów. W coachingu, jak podkreśla Gerard O’Donovan, ważne są przede wszystkim dialog, umiejętność słuchania, krytycznej analizy i autorefleksji. Pomiędzy coachem a osobą coachowaną musi być wzajemne zaufanie i zrozumienie.

Kursy coachingu w IBD Business School to m.in.

Pełna oferta Szkoły Coachingu IBD-NMC

coaching

 

Coaching indywidualny i grupowy

Każda organizacja, nawet ta niewielka, to rodzaj złożonego organizmu o jawnych i ukrytych zależnościach.

Dobrze przeprowadzony coaching indywidualny, a zwłaszcza grupowy, odpowiada na potrzeby i zarazem oddziałuje  na resztę „organizmu”. Powinien współgrać z jego strategią i celami, nie zaburzać DNA organizacji, który określa jej kulturę.

I dlatego przewagą coachingu systemowego jest to, że pozwala on uwzględniać możliwie wszystkich organizacyjnych interesariuszy, kładąc nacisk na diagnozę i ocenę efektywności działań.

Kursy coachingu

Od lat skutecznie wdrażamy programy coachingowe w organizacjach. Dbamy o każdy najdrobniejszy element procesu, by menedżerowie, i podległe im zespoły, mogli pracować z zastosowaniem metod coachingowych. Koncentrujemy się na tym, aby nauczyli się jak najlepiej wykorzystywać swój potencjał w pracy.

Nasza oferta certyfikowanych kursów coachingowych zyskała trwałą pozycję i uznanie na rynku. Szkoła Coachingu IBD-NMC wyróżnia się szczególną troską, jaką otacza swoich studentów. Tworzy środowiska coachingowe w różnych miastach w Polsce, wyposażając studentów w niezbędne narzędzia przydatne w roli coacha, przy użyciu nowatorskich metod nauczania.

Szkoła coachów

Nasza szkoła od 2011 roku oferuje kursy coachingowe na wszystkich poziomach zaawansowania – od podstawowego do dyplomowego – z potrójną międzynarodową akredytacją. Działa pod nazwą „Szkoła Coachingu IBD-NMC„, a jej głównym partnerem jest Noble Manhattan Coaching.

Ponadto, oprócz kursów dla coachów, realizowanych w formule „szkolenia otwarte”, IBD świadczy profesjonalne usługi z zakresu coachingu dla firm. Obejmują one: executive coaching, team coaching, sales coaching oraz wdrażanie kultury coachingowej w organizacji.

Oferta IBD Business School w zakresie coachingu to:

  • programowa kompleksowość i metodyczna komplementarność,
  • międzynarodowe certyfikacje,
  • uznani na świecie i w Polsce coachowie.