Szkolenie Coaching

Coaching jest skuteczną metodą rozwoju pod warunkiem, że korzysta się z niej w sposób przemyślany i usystematyzowany pod kierunkiem doświadczonych coachów. W coachingu, jak podkreśla Gerard O’Donovan, ważne są przede wszystkim dialog, umiejętność słuchania, krytycznej analizy i autorefleksji. Pomiędzy coachem a osobą coachowaną musi być wzajemne zaufanie i zrozumienie.

Kursy coachingu w IBD Business School to m.in.

 

Aureliusz Leżeński

Aureliusz Leżeński
Dyrektor Szkoły Coachingu IBD-NMC
i Działu Coachingu Systemowego
alezenski@ibd.pl

Coaching indywidualny i grupowy

Każda organizacja, nawet ta niewielka, to rodzaj złożonego organizmu o jawnych i ukrytych zależnościach.

Dobrze przeprowadzony coaching indywidualny, a zwłaszcza grupowy, odpowiada na potrzeby i zarazem oddziałuje  na resztę "organizmu". Powinien współgrać z jego strategią i celami, nie zaburzać DNA organizacji, który określa jej kulturę.

I dlatego przewagą coachingu systemowego jest to, że pozwala on uwzględniać możliwie wszystkich organizacyjnych interesariuszy, kładąc nacisk na diagnozę i ocenę efektywności działań.

Kursy coachingu

Od lat skutecznie wdrażamy programy coachingowe w organizacjach. Dbamy o każdy najdrobniejszy element procesu, by menedżerowie i podległe zespoły mogły pracować z zastosowaniem metod coachingowych, po to, by jak najlepiej wykorzystywać ukryty potencjał oraz maksymalizować efektywność w pracy.

W ciągu kilku lat nasza oferta certyfikowanych kursów coachingowych zyskała uznanie na rynku. Szkoła Coachingu IBD-NMC wyróżnia się szczególną troską, jaką otacza swoich studentów, tworząc środowiska coachingowe w różnych miastach w Polsce, oraz wyposażając studentów w niezbędne narzędzia przydatne w roli coacha, przy użyciu nowatorskich metod nauczania.

Szkoła coachów

Nasza szkoła od 2011 roku oferuje kursy coachingowe na wszystkich poziomach zaawansowania - od podstawowego do dyplomowego - z potrójną międzynarodową akredytacją. Działa pod nazwą "Szkoła Coachingu IBD-NMC", a jej głównym partnerem jest Noble Manhattan Coaching.

Ponadto, oprócz kursów dla coachów, realizowanych w formule "szkolenia otwarte", IBD świadczy wysoce profesjonalne i cenione na rynku usługi z coachingu dla firm. Obejmują one: executive coaching, team coaching, sales coaching oraz wdrażanie kultury coachingowej w organizacji.

Oferta IBD Business School w zakresie coachingu to:

  • programowa kompleksowość i metodyczna komplementarność
  • międzynarodowe certyfikacje
  • uznani na świecie i w Polsce coachowie
  • dwa nowoczesne ośrodki szkoleniowe -  w Warszawie i Serocku, pozwalające na organizację warsztatów coachingowych zgodnie z najlepszymi światowymi wzorcami w dziedzinie metodyki kształcenia dorosłych