Czas trwania 48 godz., 6 dni Ilość sesji 3

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
25.03.2024 - 23.04.2024 On-line 4500 PLN
22.04.2024 - 21.05.2024 On-line 4500 PLN
27.05.2024 - 25.06.2024 On-line 4500 PLN
17.06.2024 - 16.07.2024 On-line 4500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Advanced Negotiation Program – zaawansowane szkolenie z prowadzenia negocjacji biznesowych

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

Program przygotowuje do udziału w całym procesie negocjacyjnym – od określenia celów do wypracowania optymalnych wyników. Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów umiejętności interpersonalnych, podczas których uczestnicy przyswoją metody prowadzenia negocjacji biznesowych oraz sterowania relacjami poprzez negocjacje.

Warsztatowy charakter zajęć pozwala opanować techniki negocjacyjne i sprawdzić w praktyce swoje umiejętności zawierania oczekiwanego porozumienia.

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 

Grupa docelowa

 • Menedżerowie sprzedaży
 • Pracownicy działów sprzedaży
 • Przedstawiciele handlowi
 • Osoby, które w swojej pracy zawodowej zajmują się negocjacjami zarówno z kontrahentami firmy, jak i wewnątrz organizacji

 

Cele szkolenia

 • Dostarczenie wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego prowadzenia negocjacji z klientem
 • Poznanie praktycznego zastosowania modeli negocjacyjnych
 • Rozwinięcie indywidualnych umiejętności w zakresie analizy sytuacji negocjacyjnej i podejmowania skutecznych decyzji
 • Usprawnienie i rozwinięcie warsztatu umiejętności negocjacyjnych
 • Rozszerzenie pakietu dostępnych metod podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach negocjacyjnych
 • Zwiększenie skuteczności indywidualnej w zakresie prezentowania swojego stanowiska i wywierania wpływu
 • Zwiększenie skuteczności reagowania w sytuacjach negocjacyjnych
 • Dostarczenie impulsu rozwojowego poprzez pogłębiony feedback trenerski

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • przygotować się do procesu negocjacji
 • odkrywać interesy drugiej strony
 • operować zmiennymi negocjacyjnymi
 • skutecznie argumentować własną ofertę
 • dochodzić do rozwiązań zintegrowanych w ramach stosowania strategii problemowej
 • stosować techniki wywierania wpływu w procesie negocjacji
 • przeciwdziałać manipulacjom i brudnym chwytom
 • efektywnie komunikować się z trudnym klientem
 • radzić sobie z emocjami, konfliktem i tzw. trudnym negocjatorem

 

Tematyka szkolenia

W dzisiejszym silnie konkurującym otoczeniu proces sprzedaży staje się coraz bardziej wymagający. Kluczową częścią tego procesu są negocjacje. Sprzedawcy dużą część swojego czasu spędzają na balansowaniu interesów pomiędzy stronami. Z tego też powodu krytycznie ważne stają się umiejętności negocjacyjne. Ich brak lub niewłaściwe stosowanie stanowią realne zagrożenie dla przychodów i zysku firm oraz uniemożliwiają budowanie, cennych dla współczesnego biznesu, długotrwałych relacji z klientami.

Głównym celem programu jest kompleksowe przygotowanie do prowadzenia negocjacji w taki sposób, by osiągnąć najlepsze wyniki biznesowe i zbudować trwałą relację z klientem.

 

SESJA I. Psychologia konfliktów – wprowadzenie do negocjacji

SESJA II. Etapy procesu negocjacji w praktyce biznesowej

SESJA III. Wywieranie wpływu i manipulacje w negocjacjach

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Szkolenia prowadzone w formie warsztatów, wsparte prezentacjami multimedialnymi. Wykorzystywane metody szkoleniowe w trakcie programu:

 • symulacje
 • gry negocjacyjne
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje i moderacja prowadząca do wymiany doświadczeń i opinii
 • case studies oparte na doświadczeniach z różnych firm i branż
 • role play, scenki
 • filmy szkoleniowe, fragmenty obrazujące przykłady omawianych treści
 • testy, kwestionariusze – indywidualna diagnoza potencjału i obszarów do rozwoju

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, techniki negocjacji, negocjacje biznesowe, etapy negocjacji, proces negocjacyjny.

Zobacz także:

Innovative Product Development (IPD)

Content marketing (CM)

Advanced Sales Management Program (ASMP)

 

Program szczegółowy

Szkolenie otwarte z negocjacji

 

SESJA I. Wprowadzenie do negocjacji

Psychologia negocjacji

 • Gra symulacyjna wprowadzająca
 • Struktura sytuacji konfliktowej oraz typologia konfliktów
 • Zrozumienie struktury sytuacji współzależności
 • Poznanie kluczowych orientacji społecznych oraz zachowań, jakie pojawiają się w sytuacji współzależności
 • Wypracowanie vademecum zachowań zapraszających do współpracy oraz utrudniających jej nawiązanie
 • Pokazanie dynamiki procesu powstawania konfliktu
 • Wskazanie roli zachowań kooperacyjnych w dochodzeniu do zintegrowanych rozwiązań
 • Wprowadzenie do analizy interesów
 • Wprowadzenie do teorii konfliktu – koło konfliktu
 • Metody identyfikowania konfliktów w i ich rozwiązywania
 • Konflikt pozorny a konflikt rzeczywisty
 • Analiza tzw. koła konfliktów – zdobycie umiejętności definiowania typów konfliktów
 • Nabycie umiejętności różnicowania konfliktów rzeczywistych od konfliktów pozornych
 • Zrozumienie, czym jest „czapa konfliktowa”
 • Test „Style rozwiązywania konfliktów” – analiza własnych mocnych i słabych stron w sytuacjach konfliktowych

Zaawansowane narzędzia komunikacji w docieraniu do interesów klienta

 • Zrozumienie roli interaktywności (świadomie kreowanej komunikacji dwustronnej) w docieraniu do rzeczywistych interesów/ intencji klienta
 • Arkusz analizy interesów
 • Narzędzia docierania od stanowisk do interesów
  • docieranie do interesów/intencji
  • zabezpieczanie zrozumienia
  • zabezpieczanie relacji
  • kontrola emocji
 • Zbudowanie „indywidualnej mapy komunikacji”
 • Feedback trenerski i partnerski – analiza własnych mocnych i słabych stron sprawności w obszarze komunikacji

 

SESJA II. Etapy procesu negocjacji w praktyce biznesowej

Etap przygotowania się negocjatora jako klucz do sukcesu (My checklist).

 • Jak i gdzie zdobyć wiedzę na temat drugiej strony negocjacyjnej?
 • Z kim i gdzie będę negocjował?
 • BATNA moja i drugiej strony
 • Budowanie pozycji negocjacyjnej (przejście od  pozycji „I must do i want”)
 • Cel główny i negocjacyjne cele cząstkowe
 • Punkty krytyczne, czyli granice ustępstw (PO-PA-OS-DL)
 • ZOPA, czyli czy jest co negocjować?
 • Ilość i jakość obszarów negocjacyjnych
 • Stanowisko, a interes i potrzeby
 • Rachunek TOTAL
 • Argumenty racjonalne i emocjonalne
 • Przygotowanie miejsc i przestrzeni negocjacyjnej
 • Case negocjacyjny

Etap otwarcia negocjacji

 • Sztuka budowania przewagi związanej z pierwszym wrażeniem
 • Prezentacja siebie i firmy
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej i wykorzystanie przestrzeni miejsca
 • Najważniejsze techniki wykorzystywane w otwieraniu negocjacji

Etap rozbieżności

 • Sztuka skutecznego otwierania negocjacji
 • Efektywne demonstrowanie stanowisk
 • Argumentacja obiektywna i subiektywna
 • Przemyślana gradacja argumentów
 • Umiejętność  skutecznego reagowania na pierwszą ofertę, czyli „nigdy nie przyjmuj pierwszej oferty”.
 • Umiejętność aktywnego słuchania i kontroli emocji, czyli „oddziel człowiek od problemu”
 • Demonstracja swojej siły swojej BATNA i osłabianie alternatywy drugiej strony
 • Skuteczne reagowanie na impas w negocjacjach
 • Najważniejsze techniki wykorzystywane w etapie rozbieżności
 • Case negocjacyjny

Etap integracji

 • Od stanowiska do interesu i wspólnych potrzeb
 • Sztuka zadawania pytań i parafrazowania interesów
 • Kreatywne rozwiązania negocjacyjne
 • Jak chodzić na ustępstwa, czyli „zawsze żądaj czegoś w zamian”
 • Negocjacje właściwe i skuteczne ustępowanie
 • Dawanie satysfakcji negocjowania poprzez pozorne ustępowanie
 • Szczególne znaczenie presji czasu jako techniki negocjacyjnej
 • Najważniejsze techniki wykorzystywane w etapie integracji
 • Case negocjacyjny

Etap finalizacji i zamknięcia

 • Jak spisać protokół porozumienia?
 • Jak zabezpieczyć się przed brakiem egzekwowania zapisów w umowie?
 • Postępowanie po zakończeniu negocjacji

Test „Style negocjowania” – indywidualny kwestionariusz preferencji.

 • Analiza 5 stylów negocjacyjnych (zalety i wady)
 • Siła WIN-WIN i słabość KOMPROMISU
 • Umiejętne korzystanie z każdego ze stylów w zależności od przebiegu procesu negocjacyjnego
 • Analiza własnych mocnych i słabych stron w komunikacji perswazyjnej w kontekście stylów negocjacyjnych

Case negocjacyjny

 • Trening umiejętności z analizą audio/video
 • Negocjacje indywidualne i grupowe
 • Feedback trenera i grupy
 • Poznanie swoich mocnych i stron i obszarów rozwojowych w warsztacie negocjatora

 

SESJA III. Wywieranie wpływu i manipulacje w negocjacjach

Wywieranie wpływu w negocjacjach

 • Najważniejsze mechanizmy wywierania wpływu w negocjacjach
 • Gra negocjacyjna (gra pozycyjna dotycząca relacji: kupujący – sprzedający)
 • Analiza świadomie wykorzystywanych negocjacyjnych mechanizmów wywierania wpływu
 • Poznanie najczęściej stosowanych taktyk negocjacyjnych
 • Analiza własnych mocnych i słabych stron w komunikacji perswazyjnej
 • Test Taktyk Wpływu – analiza własnych mocnych i słabych stron w komunikacji perswazyjnej

Manipulacje i chwyty w negocjacjach

 • Wojna psychologiczna
 • Wojna pozycyjna
 • Ingracjacja
 • Makiawelizm
 • Manipulacje czasem
 • Psychologia przeciwstawiania się manipulacjom

Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed manipulacją

 • Wyrażanie osobistych opinii i przekonań
 • Zamiana oceny na opinię
 • Pozbycie się trudności odmawiania (trzystopniowa procedura, technika „zdartej płyty”)
 • Wyrażanie uczuć negatywnych – przekazywanie konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Radzenie sobie z krytyką

Taktyki negocjacyjne

 • Taktyka niepełnego pełnomocnictwa
 • Dobry policjant, zły policjant
 • Taktyka „zdechłej ryby”
 • „Nagroda w raju”
 • Sposoby efektywnego odkrywania/neutralizowania taktyk

Jak wygrywać negocjacje?

 • Symulacja dotycząca manipulacji i taktyk negocjacyjnych, umiejętności uczestników w ograniczaniu konfliktu  niepotrzebnego, radzenia sobie z manipulacjami, stosowaniem taktyk negocjacyjnych
 • Action plan – przygotowanie indywidualnych planów rozwojowych

Prowadzący

Prowadzący moduły

Włodzimierz K. Buśkiewicz - senior konsultant/ senior trener

Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie...>>

Krzysztof Groszyk - senior trener/ senior konsultant

Absolwent Politechniki Warszawskiej, studia doktoranckie odbył w Instytucie Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej tej uczelni. Ukończył profesjonalne...>>

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje...>>

Witold Mockałło - senior, coach

Ukończył MBA prowadzone przez Uniwersytet Łódzki i University of Maryland. Kursy trenerskie ukończył w OSH Kontrakt i Akademię Trenerską – w...>>

Maciej Polański - senior trener

Psycholog. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie biznesowe zdobywał w firmie Prospero Business Training pełniąc przez...>>

Terminy

On-line

29-30.01.2024 Sesja I
12-13.02.2024 Sesja II
26-27.02.2024 Sesja III

19-20.02.2024 Sesja I
04-05.03.2024 Sesja II
18-19.03.2024 Sesja III
25-26.03.2024 Sesja I
08-09.04.2024 Sesja II
22-23.04.2024 Sesja III
22-23.04.2024 Sesja I
06-07.05.2024 Sesja II
20-21.05.2024 Sesja III
27-28.05.2024 Sesja I
10-11.06.2024 Sesja II
24-25.06.2024 Sesja III
17-18.06.2024 Sesja I
01-02.07.2024 Sesja II
15-16.07.2024 Sesja III

Warunki udziału

Cena szkolenia: 4.500 PLN* (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 4 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

Miejsce zajęć

Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.