Doradztwo i badania w IBD Business School

Doradztwo dla firm IBD Business School oferuje od 2007 roku. Nasze usługi doradcze są wsparte badaniami prowadzonymi według sprawdzonych metodologii oraz rzetelnymi i zwalidowanymi narzędziami. Za nami wiele złożonych projektów, które zrealizowaliśmy dla firm różnych branż. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, solidnej wiedzy i kadrze cenionych ekspertów jesteśmy w stanie realizować projekty doradcze na najwyższym poziomie i zgodnie z oczekiwaniami klientów.

 

Doradztwo dla firm obejmuje:

  • doradztwo strategiczne,
  • doradztwo biznesowe,
  • doradztwo HR
  • doradztwo w sprzedaży i marketingu.

W działalności doradczej kierujemy się zasadą, że dobre wyniki finansowe firmy i jej szansa na rozwój zależą zarówno od właściwie zdefiniowanej strategii i trafnie określonych celów, jak i od pracowników – profesjonalnych, odpowiedzialnych, gotowych podejmować trudne wyzwania i czerpiących satysfakcję z rezultatów swojej pracy. Szczególny nacisk w naszych projektach kładziemy na uzyskanie końcowej, wysokiej jakości. Chodzi bowiem o to, aby działania przeprowadzone w ramach projektu doradczego przyniosły wymierną korzyść dla firmy, głównie w perspektywie średnio- i długookresowej. 

doradztwo dla firmRealizacja każdego projektu doradczego wymaga przede wszystkim ścisłej współpracy między klientem a ekspertami IBD Business School. W jej ramach są opracowywane szczegółowy plan działań i precyzyjny harmonogram odpowiednio do przyjętych celów usługi doradczej.

W doradztwie dla firm – bez względu na to z jakiej branży pochodzą – nie ma gotowych recept. Za każdym razem niewątpliwie jest potrzebne indywidualne, unikatowe podejście zarówno do analizy problemu, jak i przygotowania programów ich rozwiązania. Często konieczne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi badawczych. W tej dziedzinie IBD Business School ma szczególną pozycję na rynku szkoleniowo-doradczym. Zrealizowaliśmy wiele własnych badań, których wyniki posłużyły m.in. do zbudowania autorskich narzędzi i rozwiązań doradczych.

Zapraszam do współpracy.

Włodzimierz K. Buśkiewicz
Prezes Zarządu
IBD Business School