Referencje dla IBD Business School stanowią cenne źródło informacji o programach szkoleniowych, sposobach prowadzenia zajęć, a także o trenerach i stosowanej przez nich metodyce. Zawarte w referencjach oceny mogą być pomocne dla przyszłych uczestników naszych szkoleń i kursów w wyborze odpowiedniego dla siebie programu szkoleniowego. Dla IBD zaś referencje to materiał do krytycznej analizy całej oferty szkoleń i kursów. Wskazują, jakie elementy szkoleń są dla uczestników szczególnie ważne, jaki sposób prowadzenia zajęć najbardziej cenią.

Referencje są wystawiane przez osoby indywidualne – absolwentów programów otwartych, a także Klientów i Partnerów – firmy, instytucje, organizacje publiczne i pozarządowe w ramach następujących kategorii: