Asesor, zawód czy rola w projekcie

W magazynie „Personel i Zarządzanie”, nr 7/2015, ukazał się artykuł dr Anny Bugalskiej i Iwony Ostrowskiej, analizujący różne role, jakie może pełnić asesor uczestnicząc w sesjach AC/DC. Autorki zwracają uwagę również na kwestię wyboru asesora – np. spośród pracowników HR, wykwalifikowanych asesorów czy studentów.

Więcej

Powrót...