Bony szkoleniowe dla MŚP w Małopolsce

Zapraszamy przedsiębiorstwa  z MŚP z siedzibą w Małopolsce do skorzystania z możliwości podniesienia kwalifikacji pracowników, jaką daje uczestnictwo w projekcie „Podmiotowe finansowanie kształcenia”, współfinansowanym z EFS. Instytut Rozwoju Biznesu otrzymał znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), wydawany przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce, i znajduje się w bazie instytucji szkoleniowych, które mogą oferować szkolenia w ramach systemu podmiotowego finansowania kształcenia.

Celem projektu jest wypracowanie mechanizmu dystrybucji środków publicznych w formie bonów dla przedsiębiorców na kształcenie pracowników i zapewnienie możliwości wykorzystania tych narzędzi przez firmy szkoleniowe.

Główną zaletą systemu jest „uniknięcie rozbudowanych procedur i szybkie przekazanie środków publicznych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także maksymalna indywidualizacja wsparcia”. Wsparcie w formie bonów pokrywa połowę kosztów szkolenia.

Najważniejsze linki:

…a także:

Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 r. Zostało zatem niewiele czasu, aby skorzystać z tej możliwości rozwoju pracowników MŚP. Firmy (lub ich oddziały) z tego sektora powinny mieć siedzibę w woj. małopolskim, prowadzić działalność na terenie Polski, mogą uzyskać pomoc de minimis.

Źródłem finansowania projektu jest Europejski Fundusz Społeczny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Powrót...