Coaching – dobra inwestycja czy stracone pieniądze?

Coaching jest dziedziną stosunkowo młodą. Szacuje się, że na świecie jest co najmniej 30 tys. coachów, a liczba ta stale wzrasta (Lindbom, 2006).1 Coaching, mimo swojej popularności, nie ma jeszcze wypracowanej spójnej koncepcji, wciąż brakuje jasnych wytycznych co do sposobów jego prowadzenia. Problemy pojawiają się nawet przy próbie określenia, czym jest coaching, a zjawisko to bardzo dobrze opisuje stwierdzenie „ilu coachów, tyle definicji”.

 

Autorki: dr Diana Malinowska, Katarzyna Sobieraj (Palczak)

Źródło: „Personel i Zarządzanie”, 12/10; przedruk

D o  p o b r a n i a: Artykuł Sesja nie tylko dla szefa

 

 

 

Powrót...