HR na Śniadanie. Społeczność diversity

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu HR na Śniadanie – 20 sierpnia w Warszawie. Temat debaty to: Społeczność diversity – jak zrozumieć i jak zarządzać? Organizatorem spotkań jest serwis HRNews, a Instytut Rozwoju Biznesu – patronem medialnym.

W czasach turbulencji, niepewności i dynamicznych zmian społecznych jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają współczesne organizacje, jest dostosowanie stylu i metod zarządzania do funkcjonującego w firmie bogactwa różnic między pracownikami (płeć, wiek, wykształcenie, staż pracy, pełnosprawność-niepełnosprawność, wyznawane wartości, język, narodowość itp.). Pracodawcy, którzy faworyzują określony typ pracowników, rezygnują z potencjału, jaki drzemie w różnorodności – w końcu im więcej punktów widzenia, tym większa szansa na zbudowanie efektywnego zespołu i w konsekwencji – zwiększenia przewagi konkurencyjnej firmy. Co tak naprawdę oznacza zarządzanie różnorodnością i w jakim zakresie funkcjonuje ono w Polsce? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarczy sierpniowe śniadanie.

Podczas trzech godzin spotkania będą poruszone następujące kwestie:

  • Diversity management – perspektywa globalna, krajowa, regionalna – Malwina Fidyk , Menedżer ds. CSR i Różnorodności w Banku BPH
  • Dyskryminacja na rynku pracy – prawda czy mit? – Aneta Dziadkowiec & Katarzyna Kluska, Jobs Plus
  • Zadania przywódcy w warunkach różnorodności – dr hab. Rafał Mrówka, Katedra Teorii Zarządzania SGH

Więcej informacji: http://hrnasniadanie.pl/index.php

 

Powrót...